Na webu se bezplatně dostanete k velké spoustě informací o domě, který chcete koupit. Stačí znát adresu. A proč je dobré si dům předem prolustrovat? Zjistíte, jestli jednáte se skutečným majitelem, jestli není dům památkově chráněný nebo jestli ho neohrožují povodně.

V druhé části seriálu o výběru staršího domu jsme prozkoumali nabídku realitek, ten třetí začneme u dalšího bohatého zdroje informací, a to u výpisu z katastru nemovitostí.

1. Katastr nemovitostí

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Klikněte na ikonu “vyhledat stavbu”. Zadejte adresu nemovitosti, kterou chcete koupit, a dostanete se na stránku s informacemi o pozemku. Ve veřejném výpisu není garantována aktuálnost, ale pro předběžný průzkum jsou data dostatečná. Teď si projdeme tabulky a informace, které vás momentálně budou nejvíc zajímat:

  • Informace o pozemku Důležitá je výměra pozemku. Pokud byste rádi dům přistavěli, tak když sečtete plochy všech pozemků, které k domu patří, úřad vám obvykle nepovolí zastavět víc než třetinu celkové plochy. Pokud chcete dům rozšiřovat, tak je důležité vědět i to, jaký je druh pozemku, ideálně zastavěná plocha a nádvoří pod domem i v místě přístavby, v horším zahrada. Nejhorší je orná půda, pak je velmi pravděpodobné, že budete muset platit za převedení na stavební pozemek.   

Údaje o nemovitostiObr. 1: Základní informace o pozemku

  • Mapa Na mapu napravo vedle informací o pozemku můžete kliknout a zvětšit ji, na ní pak můžete otevírat popisy okolních pozemků (ikonka KN a pak kliknout na pozemek). Zjistíte tak, které všechny pozemky k domu patří, a pro stavební řízení jména a adresy sousedů. Sousední parcely můžete otevřít i přímo z informací o pozemku, když kliknete na ikonku “Sousední parcely”, nefunguje to ale vždy.
  • Vlastníci – Zde jsou zapsáni všichni majitelé nemovitosti. Při podepisování smlouvy vás bude zajímat, zda jednáte se skutečným vlastníkem, a také, jestli všichni vlastníci s prodejem souhlasí. Tip: SJM znamená Společné jmění manželů.

VlastníciObr. 2: Seznam vlastníků

  • Způsob ochrany nemovitosti – V tomto případě je to památková zóna, to znamená, že vám do rekonstrukce domu budou mluvit památkáři.

Ochrana nemovitostí

Obr. 3: Dům je památkově chráněn

  • Omezení vlastnického práva, typ – Např. Zástavní právo smluvní, to znamená, že je dům zatížen hypotékou, kterou bude třeba při koupi vyřešit.

Zástavní právo smluvníObr. 4: Dům je zatížen hypotékou

Zdroj tabulek: www.cuzk.cz

 2. Územní plán

Praha – http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/

Beroun – https://mawis2.hrdlicka.cz/uzemplan/epr.aspx?code=531057

Většina obcí v Česku má vypracovaný územní plán, odkazy najdete obvykle přímo na stránkách města. Z územního plánu zjistíte, jak se který pozemek může využít, kde mohou stát jen rodinné domy, kde bytové, kde park a kde průmyslové stavby. Tyto informace využijete hlavně k tomu, abyste se dozvěděli, zda nehrozí, že vám na klidném pozemku před domem vyroste obchodní centrum nebo dálniční obchvat.

Různé využití pozemků rozeznáte podle barev a popisů, důležitá je legenda. V územním plánu mohou být zahrnuté i další informace, například cenové nebo hlukové mapy, o kterých se dočtete dále.

Územní plánObr. 5: Územní plán Prahy (Zdroj: Územní plán Hl. m. Prahy)

3. Mapa výskytu radonu

http://www.geologicke-mapy.cz/mapy-internet/mapa/

Radioaktivní plyn radon vzlíná ze země a způsobuje zvýšené riziko nemocí, hlavně rakoviny. U novostaveb zabrání průniku radonu hydroizolace, ale staré domy takto oddělené nejsou a provedení nové těsné izolace je komplikované.

Jak velké je riziko, že bude v místě stavby radonu hodně, zjistíte z radonových map. Opravdu přesné hodnoty zjistíte až při měření na pozemku, ale pro předběžné informace při výběru domu jsou mapy dostatečné.

Radonová mapaObr. 6: Radonová mapa ČR (Zdroj: Geologické a geovědní mapy)

4. Mapa záplavových území

http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html

Ohrozí příští povodeň dům, který se chystáte koupit? I k tomu existují specializované mapy. Velmi riziková je například velká oblast kolem Svitavy v Brně Židenicích.

Záplavová mapaObr. ,7: Mapa stoleté vody ČR (Zdroj: VÚV TGM)

5. Mapa kriminality

http://www.mapakriminality.cz/

Je v místě, kde se chystáte koupit nemovitost, bezpečno? Z mapy kriminality se dozvíte, kolik trestných činů se ve vybrané lokalitě za poslední měsíc nebo rok událo, to si vyberete na časové ose při spodním kraji obrazovky.

Víte, který kraj je nejbezpečnější? Zkuste to najít na mapě.

Mapa kriminalityObr. 8: Mapa kriminality ČR (Zdroj: mapakriminality.cz)

6. Hluková mapa

Praha, Brno, Ostrava 2007:   http://hlukovemapy.mzcr.cz/

Praha: http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa

Zatížení hlukem zažívají hlavně obyvatelé měst, případně obcí. Poblíž dálnic a železničních tratí proto existují specializované hlukové mapy.  Je tu dobře vidět, jak rychle hluk klesá, když se vzdálíte od velké silnice jen o pár desítek metrů.

Hluková mapaObr. 9: Hluková mapa Prahy (Zdroj: http://mpp.praha.eu)

7. Mapa znečištění ovzduší

Praha – http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/imisni-mapy

Zdrojem znečištění je hlavně doprava, ale i místa spadu z elektráren. Využít můžete buď aktuální údaje na stránkách hydrometeorologického ústavu, nebo přímo mapy města.

Mapa znečištění ovzduší v PrazeObr. 10: Mapa znečistění ovzduší v Praze (Zdroj: http://mpp.praha.eu)

8. Cenová mapa

http://cenovamapa.gekonsro.cz/

Orientační ceny za 1m² obytné plochy vám pomohou určit, do jak drahé lokality se chystáte nastěhovat a zda je cena v nabídce přiměřená.

cenová mapaObr. 11: Cenová mapa (Zdroj: http://cenovamapa.gekonsro.cz/)

9. Webové stránky obce

Pokud obec, do které se chystáte nastěhovat, příliš neznáte, doporučuji nejprve pročíst její webové stránky, dozvíte se, co se tu právě řeší a jak se bude vyvíjet do budoucna.

Nejdůležitější je katastr

Většinou budete hledat dům v určité lokalitě, takže takovýto průzkum na všech možných mapách uděláte jen jednou, abyste zjistili, co vás čeká. A pak záleží na čase, kolik chcete zkoumání prostředí, kam se chcete přestěhovat, věnovat. Pročíst si údaje o domě v katastru nemovitostí považuji za minimum.

Předchozí díly seriálu:

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru Novinek o rekonstrukcích a další dostanete přímo do vaší schránky.