Je to úplně jednoduché. Koupíte dům nebo byt, naplánujete rekonstrukci, najdete si stavebního inženýra, ten připraví projekt, stavební úřad stavbu povolí a firma zrekonstruuje. Celým procesem vás provázejí odborníci, jen ten první a často i nejdražší krok, tedy výběr domu, děláte úplně bez odborných znalostí.

I já jsem se donedávna zabýval jen samotným projektováním o to, co mu předchází, jsem se nestaral. Pak se ale stalo, že za mnou přišel čerstvý majitel domu, a když jsme dům procházeli, nacházeli jsme mnoho technických závad, které následnou rekonstrukci hodně zkomplikovaly. Kdyby majitel domu měl informace dřív, buď by dům nekoupil, anebo ne tak draho.

Budeme bydlet

Přemýšlel jsem, kde je zakopaný pes, a došel k názoru, že to nejdůležitější a zároveň i nejdražší rozhodnutí dělá člověk v okamžiku, kdy nemá žádné zkušenosti se stavbami, a ještě před tím, než zapojí do procesu odborníky. Rozhodl jsem se tedy nabídnout pomocnou ruku už na začátku. Pomoci lidem už při základním rozhodování, v čem chtějí bydlet. Připravil jsem tedy speciální službu, konzultaci Budeme bydlet. Jejím cílem bylo pomoci hlavně mladým lidem, kteří se chystají řešit své první společné bydlení a rozhodují se, zda bydlet v domě, nebo bytě. Po několika měsících  přípravy a testování jsem konzultaci Budeme bydlet zařadil do nabídky.

Odkrytá prasklina ve zdi

Obr.1: prasklina ve zdi narušuje celý dům

Během půl roku ale o konzultaci neprojevil zájem vůbec nikdo a já začal přemýšlet nad tím, kde je chyba. Možná jsem začal příliš brzy. Vzal jsem tedy podklady, které jsem měl pro konzultaci připravené, a přetavil je do večerního semináře Jak vybrat dům nebo byt. Účastníci byli nadšeni! Tak tudy cesta vede.

Asistence

Seminář ale úplně nenaplňuje moji původní myšlenku. Účastníci dostanou obecné znalosti, ale těmi mnohaleté zkušenosti stavebního inženýra nenahradí. Začal jsem tedy nabízet osobní asistenci při výběru domu nebo bytu. Na první zájemce jsem nemusel dlouho čekat. Investovat několik tisícovek do proklepnutí nemovitosti stavebním inženýrem před několika milionovou investicí se dost vyplatí.

Obr.2: Koupit dům s ocelovým krovem není dobrá volba,bude vám promrzat podkroví.

Velkým překvapením pro mě ale bylo, že se objevovali i lidé, kteří už dům mají, třeba ho zdědili, a chtějí odpověď na jednoduchou otázku: Co s ním? A tak i když to původně nebylo plánováno, technické posouzení domu velmi dobře slouží i lidem, kteří už dům vlastní.

Jak to funguje

Nejprve, ještě před návštěvou, prostudujeme všechny dostupné informace o stavbě, k tomu pomáhají hlavně mapy, pro kvalitní bydlení je totiž důležité i natočení domu ke světovým stranám a jeho poloha na pozemku. Přímo při obhlídce se soustředíme na technické závady a parametry stavby, které ztěžují nebo prodražují rekonstrukci.

U domů jsou to například praskliny ve zdech, vlhkost, příliš nízké místnosti nebo dům nenapojený na rozvody vody a kanalizace. U bytu to bývají úzké přístupové chodby, stěny s obsahem azbestu a podobně. Buď stavbu zhodnotíme jen přímo na místě, nebo celou stavbu nafotíme a podrobně prostudujeme ještě jednou v klidu kanceláře, kdy vyplyne mnoho dalších detailů, na které nebyl při hektické diskusi na stavbě čas, a také navrhneme možný postup rekonstrukce.

Auto s automechanikem, dům se stavařem

Třeba se za několik let dočkáme doby, že se budou nejen auta nakupovat s automechanikem, ale i domy a byty se stavebním inženýrem. A k tomu poslouží i naše technické posouzení domu.