Jaký typ povolení, rozsah dokumentace a formulář požaduje stavební zákon pro stavební úpravy, přístavbu a nástavbu rodinného domu nebo třeba stavbu plotu? S klasickým stavebním povolením se nesetkáte, nejčastěji to bude společný souhlas.

Při povolování rekonstrukce budete komunikovat se stavebním úřadem, vyjadřovat se budou i dotčené orgány a správci sítí, případně vodoprávní úřad.

Celý proces povolování se řídí aktuálním stavebním zákonem. Rozsah projektové dokumentace je popsaný ve vyhlášce o dokumentaci staveb. Další vyhlášky a zákony, které s rekonstrukcí souvisí, zná projektant nebo architekt.

Před stavbou vás čeká několik osobních návštěv na stavebním úřadě, tady si přečtěte, jak s ním úspěšně jednat.

Stavební zákon při rekonstrukci rodinného domu

A teď už k jednotlivým situacím, se kterými se setkáte:

1. Stavební úpravy rodinného domu

V případě, kdy se rozhodnete rodinný dům přestavět tak, že změníte jeho vzhled, například rozmístění oken, zasáhnete do nosných konstrukcí, negativně ovlivníte požární řešení nebo změníte užívání stavby, ale přitom ho nerozšiřujete přístavbou nebo nástavbou, pak po vás stavební zákon požaduje žádost o ohlášení. Jeho průběh je popsaný v § 105 Stavebního zákona.

Vyplňujete formulář žádost o Ohlášení stavby (v PDF) a (docx) a doplníte všechny přílohy.

Aby úřad stavbu povolil, potřebujete dokumentaci pro vydání ohlášení a stavebního povolení (pro obojí je stejná), její rozsah najdete v příloze 12, vyhlášky 499/2006 o dokumentaci staveb. Dokumentaci může zpracovat autorizovaný projektant pro pozemní stavby nebo autorizovaný architekt.

V případě, že není možné z nějakého důvodu žádat o ohlášení, například jsou sousedé nedostupní, budete žádat o stavební povolení, pak je třeba vyplnit žádost stavební povolení (v PDF) a (docx). Následné stavební řízení probíhá podle § 108 a dalších Stavebního zákona.

2. Přístavba a nástavba

U rodinného domu, který přistavujete nebo nastavujete, budete potřebovat od stavebního úřadu společný souhlas, to je sloučené ohlášení a územní souhlas, rozdíl je v jiné žádosti a více přílohách. Jeho průběh je popsaný v § 96a Stavebního zákona.

Vyplňujete formulář Společné oznámení záměru (v PDF) a (docx).

Dokumentace je stejná jako pro ohlášení a stavební povolení, její rozsah najdete v příloze 12, vyhlášky 499/2006 o dokumentaci staveb. Dokumentaci zpracuje autorizovaný projektant pro pozemní stavby nebo autorizovaný architekt.

V případě, že nemůžete žádat o společný souhlas, například v situaci, kdy jsou sousedé nedostupní, abyste je mohli sami seznámit s dokumentací, budete žádat o vydání společného povolení (v PDF) a (docx). Průběh společného územního a stavebního řízení je popsaný v § 94j Stavebního zákona.

3. Stavba plotu do ulice, bazénu, skleníku nebo přípojky

U drobných staveb kolem domu, které ale vyžadují, aby se jimi stavební úřad zabýval, potřebujete, aby stavební úřad vydal územní souhlas. Je to například oplocení k veřejnému prostranství, bazén s plochou větší než 40 m2 nebo skleník s výškou max 5 m a s plochou větší než 40 m2 nebo přípojky na inženýrské sítě v ulici. Průběh jednání kolem územního souhlasu je popsaný v § 96 Stavebního zákona.

U územního souhlasu vyplňujete formulář oznámení záměru (v PDF) nebo (docx).

Jako dokumentace stačí jednoduchý technický popis, který nemusí zpracovávat autorizovaný inženýr nebo architekt, podrobněji je to popsáno v příloze formuláře žádosti.

Některé stavby, jako je třeba bazén menší než 40 m2 nebo plot k sousedovi do výšky 2 m žádné povolení nepotřebují. Které stavby k nim patří, si přečtěte v článku kdy nepotřebuji stavební povolení ani ohlášení.

4. Bourání garáže

V případě, že se rozhodnete bourat objekt, který by potřeboval pro svoji stavbu ohlášení, nebo povolení, pak je třeba žádat o povolení odstranění stavby. To se týká například staré garáže nebo kůlny, která má zastavěnou plochu větší než 25 m2 a nebo také celého rodinného domu na místě, když se místo něj chystáte postavit nový. Povolení odstranění stavby je popsané v § 128 Stavebního zákona.

Při bourání vyplňujete formulář ohlášení odstranění (v PDF) nebo (docx).

Rozsah potřebné dokumentace je v příloze 15, vyhlášky 499/2006 o dokumentaci staveb. Dokumentaci nemusí zpracovat autorizovaný projektant nebo architekt.

5. Změna stavby před jejím dokončením

V případě, že máte k rekonstrukci domu už hotový a povolený schválený projekt, ale vaše záměry se výrazně změní, budete žádat o změnu stavby před jejím dokončením. Základem pro určení struktury žádosti i rozsahu projektu je osobní konzultace na stavebním úřadě, kde vám řeknou, jak máte postupovat. Změna stavby před jejím dokončením je popsaná v § 118 Stavebního zákona.

Pro žádost použijete upravený formulář pro ohlášení, stavební povolení, společný souhlas nebo společné povolení podle pokynů stavebního úřadu.

Změnová dokumentace vychází ze schválení dokumentace pro ohlášení nebo povolení, do které se červeně vyznačí změny.

Dokumentaci zpracuje autorizovaný projektant pro pozemní stavby nebo autorizovaný architekt. Praktické zkušenosti se žádostí o změnu stavby před dokončením a požadovaným rozsahem dokumentace jsem popsal v článku Změna stavby před dokončením v praxi.

6. Dodatečné povolení stavby

V případě, že stavíte bez povolení a stavební úřad vám na to přijde, zahájí řízení o odstranění stavby. Vy máte ale možnost požádat do 30 dnů o dodatečné stavební povolení. Další postup je podle toho, o co se mělo ve skutečnosti žádat.

Pokud měla být stavba na ohlášení, bude postup i podklady jako pro ohlášení, podobně u povolení, společného souhlasu a dalších řízení, z nich také vyplývá, jestli budete potřebovat projektanta nebo architekta s autorizací, nebo ne. V dokumentaci po vás stavební zákon požaduje doložit, že stavba není v rozporu s požadavky na výstavbu nebo územním plánováním, což může být problém.

Univerzální dokument žádosti pro dodatečné povolení není, některé stavební úřady mají na stránkách své upravené vzory, je ale lepší se informovat přímo na vašem stavebním úřadě. Dodatečné povolení stavby je popsané v § 129 odstavec 2 Stavebního zákona.

7. Ohlášení dokončené stavby

Jakmile budete mít stavbu hotovou, je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, že je dokončena. K tomu vyplňte formulář Ohlášení dokončení stavby (PDF) a podejte se všemi přílohami na stavební úřad.

Pokud se stavba mírně změnila, bude třeba doplnit dokumentaci skutečného provedení stavby. Není jasně řečeno, zda to musí dělat autorizovaný inženýr nebo architekt, ale už jsem se setkal se situacemi, kdy stavební úřad autorizovanou osobu vyžadoval.

Stavební zákon řeší hlavně typy a průběh povolení

U rekonstrukce rodinného domu budete nejčastěji žádat o společný souhlas nebo ohlášení. Pokud řešíte drobnější stavby na pozemku, které ale nejde dělat úplně bez povolení, jako jsou vodovodní nebo plynovodní přípojky, pak bude třeba územní souhlas.

Pokud se na udělají větší změny v průběhu stavby, nebo se změní povolený projekt ještě před stavbou, bude třeba žádat o změnu stavby před dokončením. Ve stavebním zákoně stačí přečíst části, které se týkají průběhu povolování vašeho vlastního domu, s dalšími podrobnostmi nebo souvislostmi už vám poradí projektant nebo architekt.

Odkazy

Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon

Vyhláška č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb

Formuláře žádostí v PDF a docx podle vyhlášky 503/2006 Sb