Zákazníci za mnou často chodí se studií od architekta nebo interierového designera. Kterou pak mám jako podklad pro projekt.

Pokud se na to také chystáte, tady máte několik bodů, na co myslet, aby měla studie co největší přínos pro přípravu projektu rekonstrukce rodinného domubytu.

1. Podklady pro studii

Studie by měla vycházet z reálných rozměrů stavby. Původní dokumentace často není přesná. Tedy je třeba před přípravou studie nechat zpracovat zaměření domu nebo bytu.

Pokud to dělám já, tak je většinou postup takový, že dům či byt zaměřím a připravím výkresy stávajícího stavu. Architekt připraví studii a já na ni navážu s projektem.

2. Co by měla zahrnovat studie

Půdorysy nového dispozičního řešení všech pater se základními rozměry a s umístěním zařizovacích předmětů, jako je vana, pračka, kuchyňská linka. Nejlépe i s jejich rozměry u těch, kde to není zřejmé s výkresu.

Například: Jaké rozměry má prostor pro sprchu. Jak velká je v kuchyni varná deska a podobně.

Měly by tam být popsané i povrchy podlah, případně výšky obkladů.

Mohou být doplněny i řezy, záleží, zda se třeba mění schodiště, nebo podhledy. Opět doplněné základními kótami.

Samostatný textový popis být může, pokud to není jasné z výkresů. Z popisu poznám, co je pro autora zásadní.

U domu dále:

Pohledy ze všech stran s popsanými povrchy, jejich barevností, i s barvami rámů oken, zábradlí a dalšími prvky.

Situace umístění domu na pozemku. Ta je často spojená s řešením zahrady. Kde mají být cesty, kde zeleň. Já tam pak umisťuji šachty, nebo vsak pro dešťové vody, tak abych věděl, kde je pro ně vhodné místo.

3. Předjednání na stavebním úřadě

Když už jsou jasné hlavní obrysy studie, doporučuji ji vzít na stavební úřad a předjednat, zda a za jakých podmínek bude realizovatelná.

4. Kontakt s architektem

Ideální je, abychom, se mohli s architektem po dokončení studie spojit, ať už osobně nebo emailem a upřesnit co není z výkresů jasné.

I dobře vymyšlená studie může na nedostatku kontaktu po jejím nakreslení dopadnout jinak než autor myslel, protože se stává, že se z hlediska technické realizovatelnosti nebo finanční náročnosti budou muset dělat změny, tak ať s původní myšlenkou ladí.

Má toho vaše studie více nebo méně?

Méně – i s tím se dá pracovat, jen nebudu mít tolik jasno, co autor myslel, zvlášť pokud jsou podkladem jen půdorysy bez popisu a musím si domýšlet, co tím autor studie myslel. Což může být na škodu projektu. Když chybí pohledy, tak je na mě řešit barevnost a úpravy povrchů fasády, což je pro finální vzhed domu docela zásadní.

Více – ideální, vyberu si co potřebuji.

Chcete dostávat aktuální informace ze stavařského blogu? Přihlaste se k odběru Novinek o rekonstrukcích a další dostanete přímo do vaší schránky.