Tuto knihu doporučuji každému, kdo to s pasivními stavbami a energeticky úspornými stavbami myslí vážně. Najdete zde teorii, mnoho příkladů i fotografií z praxe. Manuál je zdarma ke stažení na konci článku.

 

Manuál energeticky úsporné architektury je publikace vzniklá jako doprovodný text k programu Zelená úsporám za spolupráce České komory architektů a Státního fondu životního prostředí.

Manuál jsem získal na konferenci o energeticky úsporném bydlení na přelomu října a listopadu a dlouho mi trvalo než jsem se jím prokousal. Je to odborná práce, i když srozumitelně psaná, nedá se přečíst najednou. Čtenář si spíše přečte kapitolu, která se týká jeho problému, než celou knihu. Jednotlivé části se navzájem doplňují, proto doporučuji celou knihu alespoň prolistovat a udělat si představu jaká témata se kde řeší.
Manuál je určen projektantům, ale i stavebníkům a zájemcům o úsporné stavění, upozorňuje na rizika a chyby obvyklých řešení zateplení budov a ukazuje inspirativní příklady a realizace.


Kniha je rozdělena do pěti částí. V první části naleznete základní přehled legislativy a urbanismu. Druhá část nabízí řešení novostaveb a pasivních domů a jsou zde shrnuty stavební materiály. výrobky a základní principy úsporné architektury.

Třetí část zabývající se panelovou výstavbou shrnuje poznatky o rekonstrukcích bytových domů a řešení tepelných mostů u stávajících staveb hlavně panelových, ale stejně tak je ji možno vztáhnout na zděné bytové a rodinné domy.

Čtvrtá část o úpravách stávajících staveb využívá toho, že většina informací o tepelných izolacích už byla napsána v předchozích částech a věnuje se spíše doprovodným nepříznivým jevům úsporných staveb, jako je vlhkost nebo požární odolnost provázejícím změnu stavby. Na závěr kapitoly najdete variantní řešení zaizolování rodinného domu, kde se srovnává cenová náročnost a finanční návratnost v různém stupni termoizolačních opatření.

Závěrečná část se zabývá řešením památkově chráněných staveb a staveb s historickou hodnotou. Nabízí možnosti tepelných úspor za zachování hodnotné fasády. Také se zamýšlí se nad stavbami, které nejsou chráněné, ale jejich stávající fasáda dotváří prostředí ve kterém se nacházejí.

Co mě v knize zaujalo

 • Zateplení 30 cm polystyrenu je jen o málo dražší než 10 cm.
 • Než izolovat málo, je lepší neizolovat vůbec a počkat na vhodnější dobu.
 • Tepelně izolační plášť není ve většině případů nutné kotvit kotvami, vznikají tak tepelné mosty.
 • Každý panelák může být upraven na pasivní dům.
 • Nejvýhodnější je předsadit okna až do úrovně polystyrenu.
 • Špaletová okna je výhodné opravit, utěsnit a vnější okno opatřit dvojsklem.
 • Když v bytě v paneláku vyměníte okna za plastová, zhorší se vnitřní prostředí tak, že splňuje hygienické požadavky pouze když v něm nikdo není.
 • U pasivního domu je velmi důležité, jak umějí s domem zacházet jeho uživatelé, musí být dobře informováni, aby úspor skutečně dosáhli.
 • U rekonstrukce rodinného domu není ani tak důležité, aby byl dům za každou cenu pasivní, důležitější je výhodný poměr mezi vloženými prostředky a jejich návratností.
   

Manuál doporučuji přečíst všem, kdo se o energeticky úsporné stavní zajímají. Stáhnout si jej můžete ve formátu PDF zde.

Na vytvoření manuálu se ve velké míře podílelo Centrum pasivního domu, článek na jejich webu o této publikaci naleznete zde.