Nejčastější situace, kdy si uvědomíte, že se pod fasádou domu nachází ještě něco dalšího, nastane, jakmile se objeví trhliny. Najednou se objeví v rohu místností, ve stropě, u oken a vy si uvědomíte, že dům má nějakou konstrukci, která ho držela pohromadě a už možná nedrží. Pak  je potřeba, abyste se statikou svého domu začali zabývat.

Autorem článku je Ing. Roman Maláč, který se zabývá statickými posudky staveb.

Statické poruchy, to nejsou jen trhliny

Projevů statických poruch je celá řada. Už zmíněné trhliny, ale i zvětšený průhyb stropních desek či nosníků nebo vyboulení příček či sloupů. Znamením, že s nosnou konstrukcí není něco v pořádku, může být i nadměrná vibrace, typicky když chodíte v podkroví a podlaha se houpe.

IMG_8495 trhliny od poklesu zakladu ve stredu domuObr. 1: Trhliny od poklesu základu ve středu domu

V praxi jsem se setkal i se zvukovým projevem špatně fungující nosné konstrukce, jednalo se o praskající střešní dřevěné vazníky, podle vlastních slov majitele domu se při silném větru ozývaly tajemné rány a praskání.

Když se včas určí, jestli je porucha závažná, a provedou se potřebná opatření, vyjde to levněji než čekání, co se stane, a pozdější oprava.

IMG_8699 merici sadrovy tercObr. 2: Měřicí sádrový terč

Kdy potřebujete statika hned a kdy to tak nespěchá

Statika je nutné volat bez odkladu, když zjistíte nové trhliny na dříve nepoškozené konstrukci. Typickým příkladem jsou poruchy, které vzniknou ve vašem bytě během stavebních prací v sousedních bytech. Častou příčinou bývají také výkopové práce prováděné v blízkosti následně poškozeného domu. Extrémním příkladem může být náraz motorového vozidla či výbuch plynu.

I v případě postupného rozevírání a prodlužování trhlin je nutná okamžitá kontrola konstrukce statikem. Příkladem může být porucha zeminy pod základy, chybně provedená oprava krovu na domě, nevhodný zásah v blízkosti klenby či nově provedená stavba v blízkosti poškozeného domu.

U stabilních nerozevírajících se trhlin do šířky 2 mm je možné odložit kontrolu statikem do doby plánovaných stavebních prací. Poruchy tohoto typu nacházíme na obvodových stěnách namáhaných teplotou, dalším příkladem může být porušení pórobetonové stěny způsobené technologickou nekázní při zdění.

IMG_8239 mereni trhliny na misteObr. 3: Měření trhliny na místě

V žádném případě nezakrývejte trhliny bez kontroly zateplenou fasádou, sádrokartonem či novou omítkou. Takto „schované“ trhliny bez možnosti kontroly se stávají časovanou bombou, případná oprava si v budoucnu vyžádá řádově vyšší finanční náklady.

Náklady na zjišťování příčin, návrh a následné provádění oprav poruch nosných konstrukcí budou výrazně levnější, když si uschováte dokumentaci skutečného provedení stavby a veškerých následných zásahů do konstrukce domu, což také vyžadují české zákony.

K čemu je dobrý statik

Úkolem statika je vyhodnotit stav poškozené konstrukce a závažnost poruchy. Pro zjištění příčiny a návrh opravy provede vizuální prohlídku a tu, pokud je třeba, doplní provedením sond do nosných konstrukcí. Zkušený statik je schopen navrhnout optimální řešení opravy, tj. hospodárné a současně dostatečně bezpečné.

IMG_8846 oddeleni obvodove od vnitrni steny po chybne provedene oprave krovuObr. 4: Oddělení obvodové od vnitřní stěny po chybné opravě krovu

Každá trhlina je známkou poruchy konstrukce

Zda se jedná o vážnou poruchu, či pouze o estetickou vadu, je i zkušený statik často schopen určit až po podrobném průzkumu. Otázkou tedy není jestli, ale kdy volat statika. U aktivních trhlin je nutná bezodkladná kontrola, u stabilních trhlin do 2 mm je možné kontrolu odložit do doby před zahájením nejbližších stavebních prací.

Roman Maláč

Ing. Roman Maláč

Autorizovaný statik, specializuje se na statické posudky a návrhy řešení poruch starých domů a bytů. www.statickeposudky.cz

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru Novinek o rekonstrukcích a další dostanete přímo do vaší schránky.