Předokenní žaluzie a rolety jsou velmi účinná ochrana před sluncem. Při jejich navrhování u rekonstrukcí domů se  prakticky vždy setkávám s požadavkem, aby kastlík nad oknem, do kterého se zatahují, nejlépe nebyl vůbec vidět, nebo byl alespoň zarovnaný s fasádou, zároveň ale přes něj nesmí utíkat teplo.

Na první pohled to vypadá jednoduše. Roleta nebo žaluzie se schová do polystyrenového zateplení. Má to ale dvě slabiny. Kastlík se do tloušťky zateplení vůbec nemusí vejít, zvlášť pokud roleta zakrývá balkonové dveře. A pokud se vejde, zbyde jen minimální prostor pro tepelnou izolaci nadpraží.

To je zároveň velmi slabé místo domu, protože právě v místech nadpraží často vznikají v interiéru díky jeho prochládání plísně.

Roleta nebo žaluzie

Rolety i žaluzie se skládají z lamel. Lamely u rolet jsou na bocích spojeny a tvoří pás, který se v kastlíku navíjí na špulku. Čím je okno vyšší, tím je kastlík širší a zároveň vyšší. Lamely u rolety se skládají pod sebe, čím je tedy okno vyšší, tím vyšší je kastlík, šířka se nemění.

To je zásadní rozdíl pro ukrytí kastlíku do zateplení. Může se stát, že se u rolet kastlíky pro běžná okna do zatepení bez problému vejdou, ale u balkonových dveří budou vyčnívat.

Obr. 1: řez kastlíkem pro roletu a žaluzii

Možností, jak roletu a žaluzii osadit a zateplit, existuje celá řada. V následujících příkladech se dočtete, s jakými variantami se při projektování rekonstrukcí setkávám já a jaké u nich vidím výhody a nevýhody.

Dodatečná montáž rolety před okno

Nejjednodušší je řešení, kdy před dříve osazené okno namontujete kastlík s roletou. Výhoda je, že roleta nevytvoří nový tepelný most.

Nevýhodou je, že je celý kastlík viditelný a i při vytažené roletě zakrývá část plochy okenního otvoru, většinou i zasklení.

Pokud to ale srovnáte například s vnitřní žaluzií, tak je situace podobná. I vnitřní žaluzie zakrývá část zasklení. Při rekonstronstrukci tuto variantu nenavrhuji, protože zakrývá samotný okenní otvor a při stavebních pracích se dá použít některá z následujících metod osazení.

Podrobněji o rozměrech předsazených kastlíků se dočtete na stránkách TZB-INFO. cz.

Obr. 2: Dodatečně osazená roleta i vnitřní žaluzie stíní okennímu otvoru

 

Obr. 3: Tak vypadá zakrytí okenního otvoru roletou ve skutečnosti

Montáž rolety v podomítkovém provedení

Podívejme se na ideální případ, kdy kastlík rolety není po rekonstrukci vidět. Důležitý je součet tlouštěk všech vrstev. V podomítkovém provedení je třeba k velikosti kastlíku přičíst i krycí vrstvu polystyrenu a zateplení mezi kastlíkem a stěnou.

Jako příklad vezměme kastlík pro okno vysoké 1400 mm, který je široký 140 mm:

140 mm – šířka kastlíku
20 mm – zakrytí zvenčí polystyrenem
40 mm – zateplení deskou PIR (U = cca 0,55 W/m2K, čím nižší hodnota, tím lepší)
200 mm  – výsledná tloušťka zateplení

Zateplení 200 mm je poměrně hodně. Běžně se v současnosti zatepluje dům 160 mm tepelné izolace.

 

Obr. 4: Kastlík v podomítkovém provedení při zateplení  deskou z PIR tl. 20 mm.

Jaké máte možnosti:

  1. Obalit dům 200 mm tepelné izolace, případně použít na fasádě více tloušťek zateplení
  2. Zateplit kastlík tenčí PIR deskou tl. 20 mm (U = cca 1,1 W/m2K) a použít zateplení tl. 180 mm
  3. Obejít se bez podomítkového provedení a kastlík zakrýt například hliníkovým plechem a použít zateplení 180 mm Obr.5: Kastlík zakrytý plechem
  4. Vůbec zateplení kastlíku neřešit, což nedoporučuji
  5. Použít nadokenní nastavovací profil

Nadokenní nastavovací profil funguje tak, že na okenní rám se svrchu nalepí dřevěný nebo plastový profil, podle materiálu samotného rámu okna. Tím se celý rám zvýší a vznikne prostor pro osazení rolety, případně žaluzie.

Obr.6: Okno snížené s dřevěným nastavovacím profilem, který kryjí roletu (model je z dřevostavby, u zděného domu je to podobné)

Cenou za to je ale zmenšení prosklené plochy. Okno se sníží cca o 120 mm, balkonové dveře ještě více. Tedy u okna v otvoru 1400 x 1400 mm, se původní prosklená plocha 1150 x 1150 mm zmenší na 1030 x 1150, tedy o 11%. Výhodou je, že v případě, kdy by nestačila šířka kastlíku, je ho možné v tomto případě i zapustit do okenního otvoru.

Prostup tepla rámem běžného plastového okna U = 1,3 W/m2K. Hodnoty ale mohou být lepší, i 1,0 nebo 0,8 W/m2K, záleží na typu okna. Stále tedy o něco horší než zateplení pomocí PIR. Tepelně izolační deska se ale může na nástavec zvenčí nalepit, pokud se vejde, můžete přidat 20 až 40 mm PIR kolem celého kastlíku.

Balkonové dveře

U balkonových dveří, vysokých například 2300 mm, je situace horší, kastlík má rozměry 165 x 165 mm. Tedy je třeba celková tloušťka zateplení 225 mm, aby se s 40 mm PIR skryl celý pod zateplení.

Jak získat cenné centimetry navíc

Nezapomeňte, že jde o rekonstrukci, obvodová zeď stojí a pravděpodobně je i nahozena stávající omítkou, pokud ji zachováváte, tak můžete získat několik centimetrů tloušťky navíc odsekáním omítky v místě roletového kastlíku a do uvolněného prostoru vložit silnější tepelnou izolaci. Tloušťka omítky je obvykle 15 – 20 mm.

Venkovní žaluzie v podomítkovém provedení

Výhodou žaluzie z hlediska osazení je úzký podlouhlý průřez kastlíku. Zároveň můžete osadit i poměrně úzký kastlík o šířce 120 mm.

120 mm – šířka kastlíku
20 mm – zakrytí zvenčí polystyrenem
40 mm – zateplení deskou PIR (U = cca 0,55 W/m2K, čím nižší hodnota, tím lepší)
180 mm  – výsledná tloušťka zateplení

To je o něco lepší než u žaluzií. Možnost, jak ušetřit tloušťku, máte stejnou jako u předchozího příkladu s roletami. Slabší tepelnou izolací 20 mm PIR (U = cca 1,1 W/m2K), nahrazením omítnutí zalícovaným plechem, případně osekáním původní omítky kolem kastlíku se dostanete na běžné zateplení 160 mm. Poslední možnost, tedy použít snižující nadokenní profil, není v tomto případě nutný.

Obr.7: Okno s podomítkovou žaluzií se zateplením 20 mm PIR

Obr.8: Okno se žaluzií krytou plechem a zateplením

Obr.9: Detail zateplení mezi okenním rámem, který je zalícovaný s původní fasádou a žaluziovým kastlíkem 

Shrnutí

Pokud chcete mít kastlíky schované ve fasádě, je lepší použít žaluzie. Kastlík nechte zateplit vysoce účinnou tepelnou izolací, což je v tomto případě PIR deska s prostupem tepla 0,022 W/mK. Tento problém se týká hlavně rekonstrukcí, kde překlad nad okny zůstává původní. Pokud vytváříte nový okenní otvor, můžete osadit přímo systémový roletový překlad.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru Novinek o rekonstrukcích a další dostanete přímo do vaší schránky.