Špaleta
Vnitřní povrch okenního nebo dveřního otvoru, případně oblouku. Svislé plochy se nazývají ostění, horní plocha nadpraží, dolní plocha parapet.(z italského spalletta, okenní výklenek)

Ostění – postranní část otvoru ve stěně. Může být rovné nebo zalomené.

Nadpraží – plocha zdiva nad otvorem, zároveň je to celá konstrukce nad otvorem vynášená překladem.

Parapet – Spodní plocha výklenku a zároveň celá vyzdívka pod oknem, zeď od podlahy k oknu.

Nika
Ve stavebnictví znamená výklenek ve stěně. Může v něm být osazeno okno, dveře nebo socha. (z francouzského niche, od nicher, hnízdit)

Seminář: Nebojte se rekonstrukce domu

23. září 2021 od 17:30 (čtvrtek) – Mám dům zrekonstruovat nebo raději zbourat? Co když bude rekonstrukce příliš drahá? Nebudu žít na staveništi dalších deset let? A co na to stavební úřad?

Podrobnosti o semináři