• PZD – prefabrikovaná železobetonová deska

  Používaly se často v období první republiky (a stále se vyrábějí) pro stropy nad suterénem, desky jsou úzké 250 – 300 mm a nízké 60 – 100 mm. Desky, které se používaly byly dlouhé cca 1-1,5 m, proto se obvykle ukládaly do ocelových I nosníků, které sloužily jako trámky. Často se místo…

  Více

 • PUR a PIR desky

  Tepelněizolační desky s velmi dobrými parametry součinitele tepelné vodivosti max. 0,022 W/m*K.  Což je přibližně o polovinu lepší než u bílého polystyrenu.  Proto může být zateplení výrazně tenčí než polystyrenem. Výrazně vyšší je ale cena. Použití: Používají se na zateplení podlah, fasád, plochých střech jako nadkrokevní zateplení, nebo zateplení…

  Více

 • Pozednice

  Součást konstrukce krovu. Je to dřevěný trámek položený naležato na obvodové stěně rodinného domu. Jsou do ní opřeny v pravidelných vzdálenostech krokve. Přes pozednici se přenáší zatížení z krokví do nosných stěn. Pozednice musí být ukotvena, aby zabránila krokvím roztlačit obvodové stěny do stran. To je důležité hlavně u modernějších krovů…

  Více

 • Pasport stavby

  „Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení.“ – §245 odst 1. Stavebního zákona. Pokud tato dokumentace neexistuje, má majitel povinnost pořídit pasport stavby a ten udržovat aktuální. Pasport zahrnuje technickou zprávu…

  Více

 • Podlahové vytápění na terénu a odvětrávané podloží

  V případě, že je v podlaze domu na terénu podlahové vytápění, vyžaduje norma ČSN 73 06 01 – Ochrana staveb proti radonu z podloži, aby kromě těsné protiradonové izolace byla v rámci podlahové konstrukce vždy buď ventilační vrstva nebo větrací systém v podloží. A to nezávisle na radonovém indexu a i v případě,…

  Více

 • Přístavba a nástavba

  Rozšíření rodinného domu, kdy se zvětšuje výška se nazývá nástavba, když se zvětší půdorysná plocha stavby, tak je to přístavba. Text je neaktuální, podle starého stavebního zákona platného do 30.6.2024. Nově už je pouze povolení, podrobněji v novém stavebním zákoně. Na první pohled to vypadá jednoduše, ale někdy považuje…

  Více

 • Přírodní linoleum

  Přírodní materiál z lněného oleje, dřevité moučky, pryskyřice a dalších přírodních surovin. Někdy bývá zaměňován s PVC. Vyznačuje se velkým množstvím barevných kombinací, je odolné, trvanlivé a antialergické.

  Více

 • Podlahové PVC

  Podlaha z PVC (polyvinylchlorid) je často používaný materiál pro svoji velkou odolnost a nízkou cenu. Prodává se v rolích šířky 2-4 m, můžete jej položit, i pokud je ve vašem bytě prohnutá a nerovná podlaha.

  Více

 • Proudový chránič

  Proudový chránič je přístroj, který odpojí elektrický obvod v případě, že začne proud unikat mimo síť. Například když se dotkneme odkrytého vodiče.

  Více

 • Požární řešení při rekonstrukci bytu

  Pokud stavební úřad požaduje, aby bylo při rekontrukci bytu provedeno jeho požární řešení. Je třeba byt ochránit proti šíření požáru z okolních prostor a v případě že začne hořet v bytě, aby se požár nerozšířil ven.

  Více