V případě, že je v podlaze domu na terénu podlahové vytápění, vyžaduje norma ČSN 73 06 01 – Ochrana staveb proti radonu z podloži, aby kromě těsné protiradonové izolace byla v rámci podlahové konstrukce vždy buď ventilační vrstva nebo větrací systém v podloží. A to nezávisle na radonovém indexu a i v případě, že máte v domě rekuperaci.

Jak podloží odvětrat je pěkně a přehledně popsané v těchto dvou brožurách v PDF:

Opatření proti radonu pro novostavby – popsané základní principy, kdy radon musíte a nemusíte řešit

Odvětrání podloži – rozkreslené detaily různých způsobů odvětrání podloží.