• Trámový strop

    Stropní nosná konstrukce z mohutných dřevěných trámů. Setkáte se s ní hlavně u starších rodinných a domů nad přízemím nebo patrem, případně u bytových domů a při jejich rekonstrukcích. Na trámy jsou položen prkenný záklop a na něj podlahové souvrství. Zespodu jsou zakryté prkenným bedněním a omítkou. Často se používala rákosová omítka. Trámy…

    Více

  • Technické požadavky na stavby

    Vyhláška 268/2009 Sb.(v PDF), o technických požadavcích na stavby rozpracovává požadavky stavebního zákona a základní požadavky na vlastnosti staveb, které určila Evropská unie.

    Více