Stropní nosná konstrukce z mohutných dřevěných trámů. Setkáte se s ní hlavně u starších rodinných a domů nad přízemím nebo patrem, případně u bytových domů a při jejich rekonstrukcích.

Na trámy jsou položen prkenný záklop a na něj podlahové souvrství. Zespodu jsou zakryté prkenným bedněním a omítkou. Často se používala rákosová omítka.

Trámy jsou uloženy do kapes ve zdivu. Trámy jsou v kapsách volně položené, kolem nich je vzduchová mezera, aby nedocházelo k vlhnutí od zdiva a hnití. Mezeru je třeba zachovat.

Trámy pod půdou jsou často tenčí, než jaké by byly třeba pro obytné podlaží, nemají potřebnou únosnost, proto je třeba je při rekonstrukci domu zesílit.

Připravuji online kurz

Mám dům zrekonstruovat nebo raději zbourat? Nebudu žít na staveništi dalších deset let? A co na to stavební úřad? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte v online kurzu, který plánuji na jaro 2022.

Nechte mi svůj email a dám vám vědět, až bude zveřejněný.