Stropní nosná konstrukce z mohutných dřevěných trámů. Setkáte se s ní hlavně u starších rodinných a domů nad přízemím nebo patrem, případně u bytových domů a při jejich rekonstrukcích.

Na trámy jsou položen prkenný záklop a na něj podlahové souvrství. Zespodu jsou zakryté prkenným bedněním a omítkou. Často se používala rákosová omítka.

Trámy jsou uloženy do kapes ve zdivu. Trámy jsou v kapsách volně položené, kolem nich je vzduchová mezera, aby nedocházelo k vlhnutí od zdiva a hnití. Mezeru je třeba zachovat.

Trámy pod půdou jsou často tenčí, než jaké by byly třeba pro obytné podlaží, nemají potřebnou únosnost, proto je třeba je při rekonstrukci domu zesílit.