Nosná konstrukce je například nosná stěna, sloup, stropní konstrukce nebo krov. Jejím úkolem je přenést zatížení z dalších konstrukcí v domě do základů a při tom zůstat stabilní a co nejméně se prohýbat. Navrhováním parametrů nosných konstrukcí, aby toto splňovaly se zabývá autorizovaný statik.

V jednoduchosti, když napadne na sedlovou střechu rodinného domu sníh, tak se zatížení přenese přes konstrukci krovu do nosných stěn a  dále do základů.

Podobně, když stojíte v místnosti v podkroví, vaše váha se přes trámy ve stropě přenese do nosných stěn a do základů.

Problém nastane, pokud se rozhodnete nosnou konstrukci zbourat. Pak se musí vyřešit, jak se zatížení přenese.

Například, když vybouráte do zdi průchod mezi obývákem a kuchyní, musíte nad otvor umístit překlad, který přenese zatížení ze stropu a stěn nad otvorem do stěn kolem po obvodě. Zde hrozí, že bude zatížení na konstrukci příliš velké a může ji drtit, zvláště u křehčích cihelných bloků. Řeší se to například zesílením špalet otvoru únosnějším materiálem.