Do domu zatékalo a tak předchozí majitel nechal před 10 – 20 lety udělat novou střechu. Ale jinak nic. Rodinný domek zůstal beze změny tak jak ho před 80 lety postavili.

Mohu při plánované kompletní rekonstrukci střechu využít? Nebo ji budu muset zbourat a postavit novou? Takové otázky si kladete, ať už se dům chystáte koupit, nebo jste ho zdědili a teď je před vámi jeho rekonstrukce. 

Obr.1: Střecha provedená před cca 15 lety, zbytek domu k rekonstrukci

Stav střechy se bude pohybovat někde mezi těmito dvěma variantami:

1. Kompletně zrekonstruovaná střecha

Krytina i původní latě se odstranily, stejně tak i špatné části krovu, které byly napadené dřevokazným hmyzem nebo houbou a pak ty, které bránily plánovanému využití půdního prostoru.

Zesílil se strop pod podkrovím, osadila se nová nosná konstrukce krovu, která dispozicím a obytné výšce podkroví nepřekáží. Přes krov se položila pojistná hydroizolace, kontralatě, a latě. Provedlo se oplechování, žlaby, dešťové svody a položila nová, většinou keramická nebo betonová tašková krytina. Vyspravil se komín a osadila nová střešní okna. Podkroví se zateplilo mezi krokvemi i pod krokvemi a zakrylo zespodu parozábranou.

Teď už jen zbývá, abyste byli s prostorem pod střechou spokojeni a nepotřebovali ho rozšiřovat, ani do střechy dělat další otvory, například pro vikýře. Často ale ani taková kompletně zrekonstruovaná střecha s něčím nepočítá, třeba se zateplením fasády. Pak může mít příliš malé přesahy ve štítu nebo u okapu.

Obr.2: Výměna střešní krytiny, latí a položení pojistné hydroizolace

Kompletní rekonstrukce tak pro vás mohou být na jednou stranu ušetřené, ale také vyhozené peníze, pokud se vaše představy o využití podkroví od původního záměru zásadně odlišují.

2. Střecha, která byla měněna jen minimálně

Krov, latě a oplechování zůstaly zachovány, vyměnila se krytina, případně vyměnily, nebo zesílily extrémně poškozené části krovu.

Tato střecha je vhodná k rozebrání a celkové rekonstrukci. Pokud dům s takto řešenou střechou kupujete, počítejte s tím, že do ní budete muset investovat a z původní střechy využijete nejspíš jen střešní tašky.

Obr.3: Střecha, kde byla jen vyměněna krytina, tato je v dobrém stavu, bude stačit vyměnit latě

Většina střech se ale nachází někde mezi těmito dvěma extrémy. Nejčastějším problém je, že jí často chybí pojistná hydroizolace.

Střecha bez pojistné hydroizolace

Střešní tašky nejsou nepropustné. Pokud prší a prudce fouká vítr, dostane se voda i pod ně. Podobné je to, když nasněží, pod tašky se může dostat sníh nebo tající voda. Proto je pod taškami na krokvích položená hydroizolační folie, po které voda steče. Kdyby tam nebyla, tak voda zateče do zateplení nebo až do nově vestavěného podkroví.

Pojistná hydroizolace často chybí u střech, které se rekonstruovaly v 90. letech minulého století i u střech obnovovaných těsně po roce 2000, kdy ještě pokrývači nebyli zvyklí fólie pokládat.

Takovou střechu je třeba rozebrat, položit folii a na ni přitlouct nové kontralatě, latě, krytinu i oplechování. Původní střešní tašky většinou můžete využít, stačí je doplnit.

Problematické je i když je pojistná hydroizolace poškozena, je třeba ji doplnit a nebo kompletně vyměnit.

Obr.4: Poškozená pojistná hydroizolace

5 míst, na která se u střechy dívejte, když dům kupujete

  1. Na půdě se podívejte zespodu na střechu, vidíte střešní tašky? Pak chybí pojistná hydroizolace. Podobná situace je, když je folie potrhaná, nebo z části chybí. Bude třeba osadit novou.
  2. Podívejte se na krovy, zda vypadají, zabarvené houbou, nebo jinak narušené. Takové části jsou pravděpodobně oslabené a bude třeba je vyměnit. Konstrukce krovu mohou být i prohnuté, ty bude třeba zesílit.
  3. Podívejte se zvenčí na dům, jak vypadají okapy, komíny a plechové části střechy. V případě, že je komín popraskaný, okapy zohýbané a nebo chybí, plechy netěsné a porostlé mechem, bude třeba je vyměnit a nejspíš udělat i kompletní rekonstrukci střechy.
  4. Pokud jste v podkroví a mezi krovy je tepelná izolace, ať už je vidět, nebo zakrytá sádrokartonem, změřte třeba ve střešním okně, jaká je tlouštka celé střechy, pokud je přibližně 500 mm, tak je pravděpodobné, že bude zateplení dostatečné. Pokud je ale do 300 mm, znamená to, že je tepelná izolace jen mezi krokvemi a bude třeba přidat, to obvykle znamená, že se podkroví pod střechou zmenší o dalších 150 – 200 mm.
  5. V podkroví je hodně prvků opěrných konstrukcí střechy, které překážejí využití vnitřního prostoru. Pokud plánujete podkroví zobyvatelnit, znamená to obvykle nutnost zásahu do střechy, často její kompletní výměnu.

Obr.5: Zde stačí doplnit zateplení a podhledy

Nehaňte zrekonstruovanou střechu

Než si začnete stěžovat, jak špatně předchozí majitel střechu opravil, že má nové tašky, ale vy ji stejně musíte předělávat, zamyslete se nad tím, že k tomu měl určitě důvod, střecha je zásadní ochrana domu před počasím, pokud by krytinu před 15 lety nevyměnil a nechal to být, mohlo starou střechou zatékat a konstrukce pod ní by se narušily tak, že by se vám mohl dostat do rukou dům vhodný spíše ke zbourání než rekonstrukci.

Chcete dostávat aktuální informace ze stavařského blogu? Přihlaste se k odběru Novinek o rekonstrukcích a další dostanete přímo do vaší emailové schránky.