Autorizovaná osoba, která má autorizaci od ČKAIT v oboru Statika a dynamika staveb se nazývá autorizovaný statik.

Zda je statik, který pro Vás pracuje autorizovaný zjistíte buď podle kulatého autorizačního razítka, kterým razítkuje výkresy a statické výpočty. Nebo ze seznamu autorizovaných osob, který ČKAIT spravuje, seznam je ze zákona stále aktuální.

Seznam najdete na webu inženýrské komory.

Pokud statika hledáte, klikněte nejprve ve výběru na obor „IS00 statika a dynamika staveb“ a pak klikněte na zobrazit více a tam můžete zadat kraj nebo i okres ze kterého statika potřebujete.