• Smíšené zdivo

  Zdivo z cihel a kamene. Přestávalo se používat v první polovině 20. století, nejčastěji se s ním setkáte u vesnických chalup. Zdivo je většinou mohutné s tloušťkou 600 mm a více. Cihly a kámen jsou ve zdivu umístěné jak to zrovna při stavbě vyšlo, ale mohou se střídat i po několika řadách, nebo mít zevniř domu cihly viditelné…

  Více

 • Šedý pěnový polystren

  Je to polystyren s příměsí grafitu. Oproti bílému polystyrenu má asi o 20% lepší tepelněizolační vlastnosti. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,032 W/(m.K), pro srovnání bílý fasádní polystyren má λ = 0,039 W/(m.K). Může se tak osadit o něco tenčí deska než u bílého polystyrenu. Využívá se hlavně pro zateplení…

  Více

 • Střecha

  Střecha zakrývá stavbu shora, chrání ji proti vlivům počasí a teplot na vnitřní prostor. Nejčastěji je sedlová, pultová nebo plochá. Střecha se skládá se z nosné konstrukce, (u sedlových a pultových střech je to krov) a střešního pláště. Pokud je střecha pokrytá vegetací, označuje se jako zelená střecha. Při rekonstrukci…

  Více

 • Společný souhlas

  Pokud rodinný dům přestavujete, děláte v něm stavební úpravy, žádáte o ohlášení. V případě, že dům i přistavujete nebo nastavujete, předchází ohlášení ještě územní souhlas. Aby se to celé zjednodušilo, spojují se ohlášení a územní souhlas do jedné žádosti, podáváte společné oznámení (žádost v PDF) a stavební úřad vydá  společný…

  Více

 • Stavební povolení

  Povolení od stavebního úřadu potřebujete, abyste mohli stavět. Pro menší stavby, jako je novostavba rodinného domu se zastavěnou plochou do 150 m² nebo jednodušší rekonstrukce, stačí ohlášení.

  Více

 • Světlá výška místnosti

  Světlá výška místnosti je výška volného prostoru od horní hrany podlahy po spodní hranu stropu nebo jeho podhledu.

  Více

 • Skladebný rozměr

  Je to rozměr výrobku, který je o něco větší než skutečný, počítá se spárou mezi jednotlivými výrobky vyplněnou maltou nebo jinou spojující hmotou.

  Více

 • Skutečný rozměr

  Skutečný rozměr výrobku je přesně takový jak byl vyroben. V případě kladení výrobků vedle sebe je třeba počítat s mezerou mezi nimi a proto používáme skladebné rozměry.

  Více

 • Stavební zákon

  Stavební zákon, Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (v PDF) stanovuje podmínky, za kterých můžete umístit stavbu do krajiny a podmínky, za kterých můžete stavbu uskutečnit, užívat a zbourat.

  Více

 • Stavební úřad

  Funkci stavebního úřadu (Obecného stavebního úřadu) plní odbor výstavby obecního úřadu, městského úřadu nebo městské části na jejichž území se stavba nachází. Jeho pravomoci jsou určeny Stavebním zákonem.

  Více