Pokud rodinný dům přestavujete, děláte v něm stavební úpravy, žádáte o ohlášení.

V případě, že dům i přistavujete nebo nastavujete, předchází ohlášení ještě územní souhlas.

Aby se to celé zjednodušilo, spojují se ohlášení a územní souhlas do jedné žádosti, podáváte společné oznámení (žádost v PDF) a stavební úřad vydá  společný souhlas . Projektová dokumentace je stejná jako u ohlášení, ale zahrnuje i další dotčené orgány, které jsou potřeba pro územní souhlas.

Společný souhlas je popsaný v §96a stavebního zákona.