Při přípravě rekonstrukce rodinného domu, když už je alespoň nahrubo připravená studie, doporučuji navštívit stavební úřad a prokonzultovat s nimi, co všechno budete pro úspěšný začátek stavby potřebovat. K tomu jsem pro vás připravil seznam,co všechno si předem připravit a na co se na úřadě ptát.

Text je neaktuální, podle starého stavebního zákona platného do 30.6.2024. Nově už je pouze povolení, podrobněji v novém stavebním zákoně.

Samotný seznam (checklist) si můžete stáhnout a vytisknout na 2 stránky A4 na konci článku, jeho součástí jsou základní vysvětlivky. Podrobný popis jednotlivých bodů najdete na následujících řádcích.

Obr.1: Ukázka ze seznamu

Adresa domu, parcelní číslo a katastrální území

Slouží jednak pro orientaci referenta, se kterým budete na stavebním úřadě jednat, ale také pro vás. Některé úřady totiž mají úředníky rozdělené podle katastrálních území.

Parcelní číslo a katastrální území naleznete nejsnáze přes mapy.cz, Po zadání adresy klikněte v pravém okně na odkaz Informace o parcele v Katastru nemovitostí a požadované údaje o pozemku, na kterém stojí přímo nemovitost s číslem popisným se vám zobrazí.

Obr.2: Katastrální území a parcelní číslo zjistíte po zadání adresy domu v pravém sloupci na webu mapy.cz 

Web obce

Na webových stránkách městského úřadu hledejte stavební odbor, případně odbor výstavby, zde jsou kontakty na referenty, ti mají rozdělené buď katastry, obce, nebo nejsou rozdělení vůbec.

Jsou zde uvedeny také dny a úřední hodiny, ve kterých může přijít bez objednání, běžně je to v pondělí a ve středu. Může být i více dnů v týdnu, ale někdy, pokud jde o malou obec i jen jeden den.

V menších městech, nebo pokud máte úřad daleko, doporučuji předem zavolat, jestli bude referent v úředních hodinách k dispozici.

Co s sebou na stavební úřad

Aby se referent mohl k domu vyjádřit, potřebuje podklady. Základem je situace, tedy umístění současného rodinného domu na pozemku, okolní stavby, vše s katastrálními čísly, a vyznačení plánovaných přístaveb, nebo nových menších staveb kolem domu.

Ze situace musí být jasné, co se přistavuje a jak moc se přístavby přiblíží k hranici pozemku. Měly by být zakreslené i plánované přípojky a zapsáno, jaká plocha pozemku je zastavěná teď a kolik bude zastavěno s novými přístavbami.

Situaci vám připraví projektant nebo architekt, pro velmi hrubou orientaci si můžete stáhnout mapu z katastru nemovitostí.Když zadáte adresu domu, ukáže se vám i snímek z katastru, který je možné v měřítku vytisknout a přístavby tam ručně dokreslit. V katastrální mapě ale mohou být nepřesnosti.

Další podklady jsou potřeba pro případné upřesnění půdorysu domu, tedy půdorysy jednotlivých pater. A nebo pro určení, jak moc se bude dům zvyšovat, k tomu řez nebo pohledy s výškovými kótami a vyznačením rozdílu mezi současnou a novou výškou domu. Tyto výkresy vám připraví projektant nebo architekt.

Co projednat na stavebním úřadě

Jaké bude třeba pro dům řízení

Běžně je to ohlášení nebo společný souhlas, můžete se ale setkat i se stavebním povolením. Typ řízení určuje, jak se bude dál při povolování postupovat a jaký typ žádosti budete podávat.

Ještě než na úřad půjdete, přečtěte si v tomto článku, s jakými řízeními se můžete setkat a jaké dokumenty budete vyplňovat:

https://www.perlikprojekce.cz/2019/06/stavebni-zakon-pri-rekonstrukci-rodinneho-domu/

Které dotčené orgány se budou k domu vyjadřovat

Jsou to například odbor životního prostředí, odbor dopravy, památkáři, hygiena a další. Jejich vyjádření budete přikládat k žádosti na stavební úřad.

Další řízení, která budou potřeba

Pro rekonstrukci domu jsou často třeba další povolovací procesy. Zjistěte, která povolení to jsou, protože je potřebujete mít vyřízené ještě před tím, než budete žádat o povolení samotného domu. Budou třeba například pro odstranění staré garáže, novou plynovodní přípojku, stavbu nové garáže nebo nájezd přes chodník k novým vratům. Patří sem také různé výjimky, jako je stavění příliš blízko u hranice pozemku.

Dotčené orgány pro další řízení

Tato další řízení často vyžadují  samostatné vyjádření dotčených orgánů. Jejich získání bývá daleko náročnější, než samotné povolování nebo stavby, například k nové plynovodní přípojce budete potřebovat i několik desítek souhlasů správců sítí, kteří by mohli mít v chodníku a ulici přes které přípojka jde své rozvody. Proto od referenta na stavebním úřadě zjistěte, kteří správci se mají k řízení vyjadřovat.

Kteří sousedé se budou vyjadřovat

Pro ohlášení nebo společný souhlas musíte obejít sousedy, aby vám napsali, že se stavbou souhlasí. U stavebního povolení to řeší stavební úřad. Zeptejte se referenta, od kterých všech sousedů budete souhlas potřebovat, většinou to jsou všichni, ale v některých případech, kdy je soused daleko za zahradou stačí jen sousedé po stranách a ulice, kterou obvykle spravuje obec, ta je pak jedním ze sousedů.

Velmi podrobně jsem potřebné postupy popsal v knize Rekonstrukce rodinného domu.

Legalizace načerno postavených přístaveb

U domu často bývají přístavby postavené v 70. a 80. letech minulého století, které ale byly stavěné nelegálně. Jestli u domu takové přístavby máte zjistíte z mapy katastru nemovitostí tím, že v mapě zakreslené nejsou.

Na úřadě zjistěte, jak postupovat, abyste přístavby zlegalizovali. U takto starých přístaveb to obvykle není problém, úřad bude vyžadovat jejich pasportizaci, tedy zakreslení skutečného stavu, fotodokumentaci a nechat zakreslit do katastru. Horší je to u novějších černých staveb, v takovém případě může být třeba dodatečné stavební povolení a tím také stavba nemusí projít.

Další komentáře stavebního úřadu

Nebojte se referenta zeptat, jestli ho ke stavbě napadá cokoliv dalšího, kde by mohl být problém, je lepší to zjistit teď, když se ještě nechystá samotný projekt, než pak po podání žádosti.

Poznámky

Sem si pište, cokoliv se na úřadě dozvíte a vezměte nějaké papíry navíc, brzy zjistíte, že vám prostor ani nebude stačit.

Seznam v PDF

Jak ho používat? Seznam (checklist) si vytiskněte, připravte všechny potřebné podklady doma a vezměte ho s sebou i na stavební úřad, co se od referenta dozvíte si můžete rovnou do kolonek v seznamu zapisovat a pak uložit k dokumentům o domu.

Stáhněte si seznam pro první schůzku na stavebním úřadě při rekonstrukci domu v PDF (zdarma)

Na úřad běžte včas

Návštěvou stavebního úřadu ještě v začátku přípravy projektu ušetříte spoustu energie, peněz a času, které byste vydali, pokud byste nejprve nechali připravit projekt a pak teprve začali zjišťovat, co ještě k tomu potřebujete. K tomu vám pomůže i tento seznam.

Chcete dostávat aktuální informace ze stavařského blogu? Přihlaste se k odběru Novinek o rekonstrukcích a další dostanete přímo do vaší emailové schránky.

Text je neaktuální, podle starého stavebního zákona platného do 30.6.2024. Nově už je pouze povolení, podrobněji v novém stavebním zákoně.