„Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení.“§245 odst 1. Stavebního zákona.

Pokud tato dokumentace neexistuje, má majitel povinnost pořídit pasport stavby a ten udržovat aktuální. Pasport zahrnuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci. Které výkresy jsou třeba se liší podle požadavku majitele a velikosti stavby.

Základní výkresy jsou: 

  • situace na pozemku
  • půdorysy
  • řez
  • pohledy

Vše v obrysovém provedení s kótami obrysu objektu, místností, otvorů a výšek, bez specifikace stavebních materiálů.

Co všechno má být ve zprávě se dočtete ve vyhlášce 499/2006 O dokumentaci staveb.

Připravuji online kurz

Mám dům zrekonstruovat nebo raději zbourat? Nebudu žít na staveništi dalších deset let? A co na to stavební úřad? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte v online kurzu, který plánuji na jaro 2022.

Nechte mi svůj email a dám vám vědět, až bude zveřejněný.