Jsou to instituce, které se vyjadřují k projektové dokumentaci. Jejich stanoviska jsou součástí přílohy žádosti na stavební úřad. Ať už jde o ohlášení, povolení, územní souhlas nebo další jednání.

Mohou to být odbory obecního úřadu, jako je životní prostředí, památková péče, doprava, správci sítí jako jsou mobilní operátoři, vodovody a kanalizace, energozávody a mnoho dalších, které všechny budete potřebovat se dozvíte na stavebním úřadě.

Na vyjádření mají dotčené orgány lhůtu 1 měsíc. Komunikaci s dotčenými orgány vám zjednoduší systém Utility report, který je pro řadu měst a obcí zdarma.

Seminář: Nebojte se rekonstrukce domu

23. září 2021 od 17:30 (čtvrtek) – Mám dům zrekonstruovat nebo raději zbourat? Co když bude rekonstrukce příliš drahá? Nebudu žít na staveništi dalších deset let? A co na to stavební úřad?

Podrobnosti o semináři