Je to polystyren s příměsí grafitu. Oproti bílému polystyrenu má asi o 20% lepší tepelněizolační vlastnosti. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,032 W/(m.K), pro srovnání bílý fasádní polystyren má λ = 0,039 W/(m.K). Může se tak osadit o něco tenčí deska než u bílého polystyrenu.

Využívá se hlavně pro zateplení fasád nebo podlah.

Pozor!

Šedý polystyren je třeba chránit před sluncem, desky se na slunci více rozehřívají a dochází tak ke smršťování a roztahování desek. Je třeba je chránit při přepravě, ale hlavně po osazení na fasádu, dokud nebudou zakryty lepidlem. Ochrana se provádí ochrannými sítěmi, kterými se obalí lešení.

Hořlavost:

Třída reakce na oheň – E (Nejhorší je F, nejlepší A1)