Pěnový expandovaný polystyren (EPS) je v současnosti nejběžnější a nejlevnější tepeněizolační materiál. Poprvé byl syntetizován v roce 1839, vyrábět se začal v roce 1931.

Ve stavebnictví se používá nejčastěji ve formě desek o rozměru 0,5 x 1 m a různých tloušťkách.

Vlastnosti polystyrenu

  • Součinitel tepelné vodivosti v průměru 0,039 W/m*K, rozpětí 0,034 – 0,045 W/m*K

  • Expandovaný polystyren je tvrdý, křehký, citlivý vůči UV záření a málo odolný vůči teplotě.

  • Nasákavost je asi 5%. Běžný polystyren se nepoužívá v kontaktu se zeminou.

Druhy polystyrenu

Polystyren se značí zkratkou (EPS), číslem a písmenem:

Z – základní polystyren ( např. EPS 100 Z)

Používá se mezi krokve, případně do podlah, kde nejsou nároky na přesnost desek.

F – fasádní polystyren (EPS 70 F)

Pro kontaktní zateplování, přesnost rozměrů desek, tolerance v úhlopříčce desky max. 2 mm.

S – stabilizovaný polystyren (EPS 150 S)

Pro tepelné izolace plochých střech a podlahy středně a vysoce zatížené. Je odolný vůči teplotním výkyvům.

T – pro velká zatížení (EPS 3500 T)

Elastifikovaný polystyren pro plovoucí podlahy s útlumem kročejového hluku. Upravený standardní polystyren, který využívá princip hmota-pružina-hmota pro zvýšený kročejový útlum.

P – perimeter (EPS Perimeter)

Používá se pro sokl a přímý styk se zeminou a vlhkostí, má minimální nasákavost. Neřeže se, aby se neporušila jeho struktura. Vyrábí se v rozměrech 1,25x 0,6 m.

Číslo v názvu 

Číslo znamená pevnost v tlaku v kilopascalech kPa, pro nezatížené konstrukce stačí 70 nebo 100 kPa, do podlah v garáži pak 150 – 250 kPa, pro velmi zatížené konstrukce pak 3500 a 5000 kPa.

Jak moc zateplovat dům?

V současnosti se nejčastěji na fasády používá tloušťka 14 cm. Pro nízkoenergetické a pasivní domy tl. 30 – 50 cm.