Světlá výška místnosti je výška volného prostoru od horní hrany podlahy po spodní hranu stropu nebo jeho nejnižšího prvku stropní konstrukce, jako je podhled, trám nebo krokev. Ohraničuje prostor kde není bráněno v plynulém vodorovném ani svislém pohybu.

V rodinném domě musí být světlá výška obytných místností nejméně 2,5 m. V podkroví 2,3 m alespoň nad polovinou plochy místnosti.  (Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby §40 odst.2)

V bytovém domě je světlá výška 2,6 m.

Pozor! V Praze je to jinak:

Světlá výška obytných místností je pro rodinné i bytové domy min 2,6 m. Je možné ji snížit na 2,4 m, pokud je v bytě alespoň jedna místnost o ploše větší než 16 m², která má světlou výšku 2,6 m. (Pražské stavební předpisy §44 odst 1 v PDF.)