Světlá výška místnosti je výška volného prostoru od horní hrany podlahy po spodní hranu stropu nebo jeho podhledu.

V rodinném domě musí být světlá výška obytných místností nejméně 2,5 m. V podkroví 2,3 m alespoň nad polovinou plochy místnosti.  (Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby §40 odst.2)

V bytovém domě je světlá výška 2,6 m.

Pozor! V Praze je to jinak:

Světlá výška obytných místností je pro rodinné i bytové domy min 2,6 m. Je možné ji snížit na 2,4 m, pokud je v bytě alespoň jedna místnost o ploše větší než 16 m², která má světlou výšku 2,6 m. (Pražské stavební předpisy §44 odst 1 v PDF.)

 

 

Novinky o rekonstrukcích

Napíši vám když vyjde nový článek, vypíši seminář nebo se objeví jiná novinka na webu perlikprojekce.cz. Ochrana osobních údajů.