Co všechno můžete postavit na předzahrádce mezi domem a ulicí a jak blízko k sousedově pozemku můžete stavět, jste se dozvěděli v první polovině článku. Teď se podíváme na další témata, dozvíte se hlavně, jak je to s garáží. Musí, nebo nemusí mít starý rodinný dům garáž? A než se ke gar86i dostaneme, začneme plotem.

Konec neprůhledných plotů  (§30)

Nový plot musí odpovídat oplocení, které je v daném místě obvyklé. Nejčastěji se v pražských čtvrtích setkávám s domy, které jsou 4-5 m od hranice pozemku. Takový dům může mít buď neprůhledné oplocení výšky 1,2 m nebo průhledné oplocení do výšky 2 m. Můžete to kombinovat, do 1,2 m neprůhledný plot a zbytek do dvou metrů průhledné výplně.

oploceni1 Obr.1: Průhledný plot může být vysoký maximálně 2m

Pokud jsou domy přímo na hranici pozemku, může být neprůhledné oplocení do výšky 3,5 m. Když je dům ve svahu, může být výška plotu až 2,5 m.oploceni2

Obr.2: Plot ve svahu může být max. o 2 m vyšší

Toto nařízení docela oceňuji, protože nebudou přibývat zahrady obehnané vysokou zdí nebo plotem z dvojitých prken, přes který není vidět. Člověk si v takové ulici připadá, jako by procházel mezi vězeňskými bloky. Nikde se ale nezmiňují živé ploty, které velmi snadno vyrostou do velké výšky a jsou neprůhledné.

Je u rodinného domu potřeba garáž? (§30 odst. 5)  

Vázaná stání pro účel užívání bydlení vyjma nízkopodlažní zástavby do 3 podlaží a staveb individuálního bydlení (tedy i rodinných domů) musí být řešena formou uzavřených či polootevřených garáží nebo parkovacích zakladačů.

musi-mit-rodinny-dum-garaz

Obr.3: Garáž do které se auto nevejde

To je zásadní změna oproti původním obecným technickým požadavkům na stavby v Praze, které platily do roku 2014. Rodinný dům tedy garáž mít nemusí, stačí parkovací stání stání na pozemku. To je krok správným směrem. Rodinné domy v Praze často stojí na malých pozemcích, na kterých prostor pro garáž zkrátka chybí.

Některé staré domy mají garáž buď na hranici pozemku, nebo v suterénu, ta ale byla stavěna za první republiky nebo v 50. letech minulého století, kdy byla auta daleko menší. Současné automobily se tam nevejdou, a tak je nyní možné nepoužívanou garáž zrušit a využít na něco jiného.

Co s dešťovými vodami (§38)

Dešťové vody se musí řešit přednostně vsakováním. Pokud to hydrogeologické poměry nebo velikost pozemku a jeho využití neumožňují, tak zadržováním a odváděním do dešťové kanalizace. Pokud ta není k dispozici, tak zadržováním a odvodem do jednotné kanalizace.

nadrz-na-destovou-vodu-tu-muzete-vyuzit-napriklad-na-splachovani-wc

Obr.4: Nádrž na dešťové vody s přepadem do kanalizace

Pro vás to znamená vybudovat pod zemí na zahradě vsaky. V případě, že země málo vsakuje nebo na vsaky není místo, tak je třeba zakopat pod zem nádrž na vodu s přepadem do kanalizace. Dešťová voda se pak může využít například na zalévání.

Půda v Praze je bohužel většinou jílovitá, a tak vsakuje špatně, proto se nejčastěji setkávám právě s řešením pomocí nádrže na dešťovou vodu a přepadem do kanalizace.

Jak zjistíte, jestli země vsakuje dostatečně, nebo ne? Je třeba nechat udělat hydrogeologický posudek pozemku, tak se dozvíte, jak velkou plochu ke vsakování potřebujete.

Jak velké musí být obytné místnosti (§44)

Světlá výška obytných místností (obývák, ložnice) musí být nejméně 2,6 m. Pokud je v domě alespoň jedna místnost o ploše větší než 16 m2 se světlou výškou 2,6 m, pak mohou být ostatní obytné místnosti sníženy na 2,4 m.

V případě že přistavujete dům nebo vestavujete podkroví, je pro vás důležitý právě tento odstavec. Pokud už je nějaká místnost zkolaudovaná jako obytná, tak se pro ni nic nemění.

Při vestavbě podkroví musí být světlá výška obytných místností alespoň 2,3 m nad polovinou podlahové plochy místnosti, do podlahové plochy se nezapočítává plocha s výškou menší než 1,2 m.

Podmínky pro vestavby podkroví tedy zůstaly zachovány, což je dobře. Zvláště v případech, kdy při vestavování podkroví zůstává stávající krov, se počítá každý centimetr výšky.

Pokud je byt tvořen jednou obytnou místností, ta musí mít plochu minimálně 16 m².

S touto situací se setkáte například tehdy, pokud se rozhodnete rekreační chatu přestavět na trvalé bydlení.

Proslunění (§45)

Byt je prosluněn, je li součet jeho prosluněných obytných ploch roven nejméně ⅓ ploch všech jeho obytných místností.

To je změna oproti původnímu požadavku, kdy toto pravidlo platilo pouze pro byty. Rodinné domy musely mít prosluněno 50 % obytné plochy. Tedy zmírnění požadavku, které pomůže zvláště řadovým domům.

Větrání (§46)

Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené větrání.

Dostatečné znamená podle přílohy vyhlášky trvalý průtok venkovního vzduchu 15 m³/h na osobu. Není tu sice podmínka, že by bylo třeba zajistit větrání pomocí vzduchotechniky s rekuperační jednotkou, ale mnoho dalších možností pro domy, které mají nová těsná dřevěná nebo plastová okna, není. Nárazové větrání okny tento požadavek nesplní, je tedy možnost buď použít vzduchotechniku nebo osadit do oken větrací klapky.

Schodiště (§56)

Průchodná šířka schodiště musí být alespoň 0,9 m. V rodinných domech může být snížena až na 0,75 m. Zábradlí může do průchodné šířky zasahovat nejvíce 0,1 m.

Schodiště šířky 0,75 m a ještě zúžené madlem je opravdu velmi úzké, dva lidé vedle sebe neprojdou, proto doporučuji používat pro obyvatele pohodlnější šířku 0,9 m.  

Stavby pro rodinnou rekreaci a zahrádkářské osady (§69)

Stavby pro rodinnou rekreaci smí mít nejvýše 80 m² hrubé podlažní plochy, 2 nadzemní podlaží s výškou hlavní římsy do 6m a s celkovou výškou do 8 m.

Zahrádkářské chaty smějí mít zastavěnou plochu nejvýše 25 m² včetně verand, teras a vstupů, jedno nadzemní podlaží a mohou být podsklepeny, pokud je úroveň přízemí nejvýše 1 m nad přilehlým terénem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obr.5: Rekreační chatka může mít hrubou podlažní plochu nejvýše 80 m²

Plocha rekreačního domu vypadá na první pohled velkoryse, ale je to hrubá podlažní plocha, tedy ve všech patrech včetně zdí. Skutečná plocha místností ve všech patrech bude tedy přibližně 65 m².

Pokud se vás některý odstavec přímo týká, přečtěte si jeho celé znění v Pražských stavebních předpisech.

Zdroje:

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru Novinek o rekonstrukcích a další dostanete přímo do vaší schránky.