Dokončili jste kompletní rekonstrukci, nastěhovali se do rodinného domu a teď čekáte, že další práce na domě a investice už bude řešit další generace za nějakých 30 let. Tento ideál se jen velmi těžko naplní, ve skutečnosti samotná práce kolem domu teprve začíná. A to je velký rozdíl oproti péči o byt.

Prvních 5 let od nastěhování

Toto období je ve znamení dokončování těch částí domu, které nebyly vysloveně nutné, abyste se mohli nastěhovat:

  • Stavba uvnitř

Málokdy se stěhujete už do úplně hotového domu. Zábradlí na schodech je provizorní, stejně tak některé vnitřní dveře, schodiště a sklep osvětlují prosté žárovky v objímkách. Chybí část dlažby v chodbě. Některý nábytek chybí nebo je provizorní.

Obr.1: Tady s nastěhováním raději ještě počkejte.

Na těchto detailech zapracujte co nejdříve a dokončete je, protože je velké riziko, že si zvyknete a necháte je další desítky let nedokončené.

  • Dům zvenčí

Jsou to nezakryté tepelné izolace a hydroizolace, trubky, folie nebo nedokončené oplechování. Na první pohled drobnosti, ale pokud zůstanou odkryté delší dobu, hrozí působením zatékání, větru nebo UV záření jejich poškození, nebo konstrukcí, které měly chránit.

Obr.2: Nezakryté folie a nedořešená napojení způsobí domu spíše problémy, než aby pomohly

  • Stavby kolem domu

Oplocení, garáž, dlažba, ať už je děláte nové nebo opravujete, to jsou stavby, bez kterých se v začátcích obejdete, ale bez nich dům není hotový. Zároveň ukousnou výraznou částku z tenčících se finančních rezerv.

  • Zahrada

Po tom, co dokončíte zemní práce související se samotnou stavbou domu, je čas na řešení zahrady. Tou se stavba domu uzavře a pokud máte předchozí body hotové, dokončili jste právě rekonstrukci domu. Může to být ale i 4-5 let po tom, co jste se do domu nastěhovali.

V zabydleném domě se stavební práce dělají těžko, nechcete se vrátit k prachu a špíně, kterých jste se pracně zbavili, bojovat tedy budete:

  • Se svým vnitřním odporem

Jakmile totiž práce na nedokončeném domě přerušíte, přebijí vám myšlenky na dotahování domu jiné starosti a velmi těžko se pak do stavebního procesu budete dostávat. Vnitřní odpor člověka k tomu, zatáhnout si do domu opět stavební špínu a nepořádek je totiž obrovský a zásek může být na dlouhé roky.

  • S firmami, kterým se nebude chtít vracet k drobným pracím

Pozor, pro drobné dokončovací práce platí, že daleko snadněji dostanete na stavbu firmu, aby udělala klempířinu na celém domě, než aby dokončila zapomenutý parapet.

  • Se stárnutím domu

Po přibližně 5 letech od nastěhování máte stavební práce kolem domu konečně hotové. Těch 5 let je ale už samotný dům v plném provozu, vnitřní vybavení se opotřebovává, děti rostou a požadavky rodiny se mění. A také se začínají projevovat závady.

Závady a nutné opravy rekonstruovaného domu 5- 10 let po rekonstrukci

Starý dům můžete opravit, ale zůstává celá řada neduhů. Některé zbyly z původní stavby, jiné způsobily nové konstrukce a ne úplně ideální návaznost na původní materiály. Ty se projevují obvykle po 5-10 letech od rekonstrukce u výrazně nekvalitního provedení ale i daleko dříve. Zde několik příkladů:

1.Vzlínání zemní vlhkosti

Zateplením se změní vlhkostní poměry ve stěnách domu. Pokud jste vlhkost neřešili, s tím, že je dům suchý, případně byla v domě původní hydroizolace, která už ale nefunguje tak jak by měla, vlhkost ve stěnách začne vzlínat do větší výšky než byla původně a bude třeba provést dodatečná opatření. To bude komplikované právě vzhledem zateplení domu, které by se nemělo narušit. Opatření proti vlhkosti mohou být různá od injektáže stěn po novou drenáž.

Obr.3: Krémová injektáž zdiva.

2. Kondenzace a plísně

Nedotažené nebo úplně chybějící tepelné izolace nebo parozábrany způsobí kondenzaci vodních par na chladných konstrukcích. Po čase zde začnou růst plísně. Konstrukce bude třeba opravit a plísně odstranit.

Obr.4: Plísně na v koutech stěn značí nedořešené problémy při rekonstrukci

3. Vznik trhlin

I pnutí v konstrukcích chvíli trvá než se projeví a začne působit komplikace. Týká se původních i nových materiálů. Původní stěny z nepříliš kvalitních materiálů mohly být například tak přetíženy, že začaly praskat. Příčinou může být i zatékání pod základy od nedořešeného odvodu dešťových vod, které způsobí pohyby stavby.

4. Nadměrný průhyb stropů a krovů

I když pád stropu nehrozí, projeví se průhyb na souvisejících konstrukcích, jako jsou sádrokartonové podhledy, které ve spojích popraskají.

Důvod, proč se takové a další problémy objeví až po delší době je, že zpoždění, než se vlhkost prodere novými povrchy, nebo dokud pnutí v konstrukci udrží nové materiály.

Opravy a změna využití prostoru do 10 let od rekonstrukce

Namáhané povrchy a konstrukce jsou už opotřebené a je třeba je obnovit nebo vyměnit:

1. Opravit venkovní povrchy

Obnovíte venkovní nátěry dřevěných a kovových součástí domu, vyspravíte praskliny a opadané omítky. Zkontrolujte a vyměňte poškozené střešní tašky. Těmto opravám se dá předejít už při plánování rekonstrukce výběrem materiálů, které mají jednodušší údržbu. Místo omítaného můžete použít na oplocení zdivo z pohledových  betonových bloků nebo místo dřevěného natíraného podbití střech omítku.

2. Vymalovat a vyspravit praskliny uvnitř domu

Spoje mezi materiály, které mají měkký podklad, jako sádrokartonové podhledy v podkroví časem praskají je třeba je znovu zatmelit, stejně jako rohy kolem dveří otlučené při stěhování. To se obvykle pojí s novou výmalbou celého domu.

Změna využití prostoru

Potřeby rodiny se v čase mění, děti odcházejí z domu, nebo se rodina rozroste a důsledkem je potřeba dalších stavebních úprav, které radikálněji zasáhnou do koncepce domu, zde některé z nich:

1. Děti potřebují vlastní pokoje

Větší pokoj bude třeba rozdělit, obytné místnosti rozšířit do dosud nevyužívaného podkroví. Případně dům přistavět.

2. Děti odcházejí z domu

Dům je možné stavebně rozdělit, jeho část opatřit vlastním vstupem a pronajmout ji.

3. Přistěhuje se babička, která vyžaduje péči

Bude třeba pro ni vytvořit samostatný prostor a bezbarierovou koupelnu.

Tyto větší práce plánujte s předstihem, zásahy do nosných konstrukcí, bourání otvorů nebo přístavba vyžadují povolení a přípravu projektu.

Průběžná každoroční péče o dům

Kromě toho všeho nezapomeňte na pravidelnou péči o dům, aby vám dlouho vydržel a nemusela přijít generální rekonstrukce daleko dříve, než po 30 letech, které jsem zmiňoval na začátku.

Pokud chcete o svůj dům pečovat systematicky, aby vám nic neuteklo, poslouží vám k tomu checklist údržby rodinného domu, který si můžete stáhnout a vyplnit.

A jestli vám není takováto systematická péče blízká, myslete alespoň na několik zásadních pravidel:

  • Na jaře a na podzim zkontrolujte lapače splavenin na dešťových svodech a vyčistěte je. Úplně nejčastější problém, se kterým se setkávám je neodvedená vlhkost z dešťových vod, která zatéká pod dům a podmáčí ho.
  • Jednou za rok nechte zkontrolovat kotel a pravidelně zvěte i kominíka na kontrolu komína, jak často záleží na typu kotle a paliva. U kondenzačního stačí jednou za dva roky.
  • Když si všimnete, že je na domě nějaký viditelný problém, jako je opadávající bednění krovu, nebo prasklé tašky, řešte problém co nejdříve, dokud je malý a oprava levná.

Obr.5: Při jarním čištění bylo sítko lapače splavenin plné po okraj.

Výhled na dalších 10 let

V druhé desetiletce po rekonstrukci budete muset vyměnit, nebo provést generální opravdu dalšího technického vybavení domu jako je kotel, rekuperační jednotka nebo zásobníky na teplou vodu.

Přijde i druhá fáze venkovních oprav domu a malování. Doslouží kuchyňská linka a může být třeba vyměnit často používaný nábytek a méně odolné povrchy podlah. Zároveň se mohou vracet závady, které jste sice opravili, jako je vzlínání vlhkosti. Ale oprava byla jen povrchová a vlhkost se vrátila zpět.

Nevyčerpejte se hypotékou na samotnou rekonstrukci

Do domu budete muset stále investovat, ty výdaje nejsou pravidelné. Například, tři roky jsou výdaje skoro nulové a pak přestane fungovat kotel. S tím je třeba vyměnit i komínovou vložku a je před vámi výdaj za víc než 100 000 Kč. Podobně dodatečné řešení zemní vlhkosti, nebo oprava střechy po zatékání. S tím počítejte předem a mějte připravenou rezervu na nenadálé stavební výdaje.

Chcete dostávat aktuální informace ze stavařského blogu? Přihlaste se k odběru Novinek o rekonstrukcích a další dostanete přímo do vaší schránky.

Obr.6: Nedořešené ukončení střechy, folie je vydána na milost rozmarům počasí