Používaly se často v období první republiky (a stále se vyrábějí) pro stropy nad suterénem, desky jsou úzké 250 – 300 mm a nízké 60 – 100 mm. Desky, které se používaly byly dlouhé cca 1-1,5 m, proto se obvykle ukládaly do ocelových I nosníků, které sloužily jako trámky. Často se místo ocelových I profilů používaly železniční nebo tramvajové kolejnice.

Setkal jsem se už se situací, kdy byla sice spodní pohledová hrana desek hladká, ale z vrchu byly desky různě vysoké a křivé, výška se lišila i o 50 mm. To způsobili problém při zateplení podlahy v přízemí. Skladba podlahy na sklepem je i za běžných podmínek velmi tenká a zateplení se tam příliš mnoho nevejde, vyrovnáním se ztratily další centimetry.

Problematické jsou u stropů z PZD uložených  do ocelových I profilu spodní příruby ocelového nosníku, které ve vlhkém prostředí sklepa korodují a ztrácí únosnost. Doporučuji je pravidelně natírat ochranným nátěrem.