Proudový chránič je přístroj, který odpojí elektrický obvod v případě, že začne  proud unikat mimo síť. Například když se dotkneme odkrytého vodiče.

Funguje tak, že porovnává proud, který do obvodu přes chránič přichází a z něj odchází. Jakmile zaznamená rozdíl, obvod odpojí.

Chránič se umisťuje do rozvodné skříně a chránit jím můžete veškeré rozvody v domě.  S postupem času chránič může ztrácet své vlastnosti a buď přestane fungovat, nebo spíná i když nemá. Proto by jím neměly být chráněny spotřebiče jako je chladnička nebo kotel. Což by znamenalo rozmrznutí potravin nebo v zimě zamrzlý dům.

Proudový chránič

K testování funkčnosti chrániče slouží tlačítko test na přístroji, kterým proudový chránič aktivujeme a celou chráněnou část odpojíme, chránič je vhodné zkoušet jednou za čtvrt roku.

Zdroje:

Informace od revizního technika elektro.