Používá se pro označení výšky, ve svislých řezech stavbou, ve výkresové dokumentaci. Výška se udává v metrech od podlahy 1.nadzemního podlaží, tedy přízemí.

Výška přízemí se označuje jako nulová úroveň +-0,000. Všechny kóty nad touto úrovní jsou kladné a všechny kóty pod touto úrovní záporné.

Výška přízemí se také vztahuje k nadmořské výšce. Ve výkresech je pak značena například takto: +-0,000 = 273,54 m n.m., to zmanená, že podlaha přízemí má nadmořskou výšku 273,54 m  a ostatní nadmořské výšky podlaží a konstrukcí můžeme v případě potřeby dopočítat.

Víte jaký je rozdíl mezi kačenou a kačírkem?