Kačírek je název pro tříděné říční oblázky. Nejčastěji jsou velikosti 20 – 80 mm. Kačírek je málo stlačitelný. Mezi jednotlivými kamínky dobře protéká voda, takže povrch je rychle suchý. Proti prorůstání rostlin je možno jej chránit podloženou geotextilií.

Používá se:

  • V pruhu kolem obvodových zdí rodinného domu, kdy brání ostřikování stěn za deště.
  • Přitížení ploché střechy proti sání větru, chrání tak tepelnou izolaci a hydroizolaci.
  • K posypu cestiček v zahradách

Kačírek

Víte jaký je rozdíl mezi kačenou a kačírkem?