V žádosti o stavební povolení se nachází tento bod:

„IX. Provedení stavby
Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (pokud je znám), IČ bylo-li přiděleno.“

Stavební úřady na jeho základě požadují doložení, že bude stavbu provádět stavební podnikatel. Tento bod v žádosti o ohlášení není.
Přístup stavebních úřadů se ale velmi různí. Setkávám s tím, že úřad nevyžaduje stavební firmu, ale požaduje, aby tam byl uveden člověk, který bude zajišťovat odborné vedení stavby. Tím je myšlen autorizovaný technik nebo inženýr pro pozemní stavby. Často to bývá některý ze stavbyvedoucích stavební firmy. Takto pracují i nezávislí stavební inženýři, kteří se pohybují na stavbách.

Pokud se chystáte stavět svépomocí a budete žádat o stavební povolení, informujte se na stavebním úřadě, zda požadují firmu, nebo odborné vedení stavby. V případě odborného vedení stavby si domluvte někoho, kdo Vám stavbu, kterou si budete realizovat sami, ohlídá.