Neprodyšná vrstva tvořená voděodolným materiálem je hydroizolace. Do staveb ji dáváme, abychom bránili pronikání vody do konstrukcí a vnitřních prostor.

Voda může pronikat do konstrukce různými způsoby, zde jsou ty hlavní:

  • vzlínat ze země – chráníme hydroizolačními pásy, nátěrem nebo betonem
  • ostřikovat od chodníku, projíždějících aut, sněhu – chráníme nenasákavým  polystyrenem a hydroizolačními pásy pod tepelnou izolací.
  • protékat střechou – hydroizolace se použije u plochých střech. U sedlových a pultových střech, pokud je použitá skládaná krytina slouží hydroizolační pásy jako doplňková hydroizolační vrstva.
  • zatékat terasou nebo balkonem – chráníme hydroizolačními pásy nebo nátěrem
  • zatékat římsami a výstupky fasády – chráníme oplechováním
  • zatékat z koupelen a dalších vlhkých provozů v domě – chráníme nátěrem
  • pronikat místy poruch nebo netěsností – chráníme utěsněním netěsností nebo vyspravením problémového místa

U starých domů se setkáte s tím, že už některé hydroizolační zábrany nefungují a musí se buď vyměnit, nebo vytvořit nové. Nejčastěji se to týká vzlínání vlhkosti ze země, to se řeší buď vložením dodatečné hydroizolace, nebo větránímdrenáží okolí základů.

Staré domy měly také často jiný způsob, jak se s vlhkostí vypořádaly a zemní vlhkost mohla v konstrukcích vystoupat výše po tom, co dům přestal fungovat, tak jak byl původně zamýšlený.