Podélný nosný dřevěný trámek v konstrukci krovu rovnoběžný s pozednicí. Leží na sloupcích a příčných, nebo štítových stěnách, do kterých přenáší zatížení z krokví. Vaznice se vyskytuje u moderních i starších krovů.

Výhoda vaznicového krovu je, že se přes ně přenese do sloupků část zatížení střechy od sněhu a konstrukce krovu a nevzniká takový boční tlak na pozednici, který by roztlačil obvodové zdi do stran. Nevýhodou jsou ale sloupky, které překážejí v dispozici podkroví.

Počet vaznic přibývá podle šířky krovu. U úzkých střech jen jedna pod hřebenem. U širších dvě v poli asi v 1/3 rozpětí krokve od hřebene střechy. A nebo tři, jedna pod hřebenem a dvě po stranách u ještě širších střech.