Je to tepelná a protipožární izolace vyráběná ze skelných vláken (skelná vata), nebo čediče (kamenná vata). Parametry součinitele tepelné vodivosti se jsou 0,03 – 0,04 W/m*K.

Použití:

Používá se pro zateplení podlah, stěn, stropů, střech, příček. Není možné jej použít pro vnější zateplení soklu, nebo spodní stavby. Dále se používá pro omezení šíření ohně po fasádě mezi podlažími.

Rozdíl mezi skelnou a kamennou vatou:

Skelná vata je tvořena měkkými rohožemi, které se dodávají srolované, lépe vyplní prostor, zároveň se snáze slehnou a shrnou.

Kamenné vlna jsou pevné desky, použitelné i jako kontaktní zateplení fasády, hůře se s ní pracuje pokud má vyplnit nepravidelný prostor, například mezi krokvemi, zároveň je prostorově stabilnější.

Hořlavost:

Třída reakce na oheň – A1 (Nejhorší je F, nejlepší A1)

Měrná tepelná kapacita C:

800 J/kg*K – nízká tepelná akumulace (Pro srovnání bílý pěnový polystyren 1270 J/kg*K nebo dřevovláknitá deska 2100 J/kg*K)