Záchod spojený s koupelnou smí být jen u malých bytů.Velmi velké byty musí mít dokonce dva. Zavěšené záchodové mísy jsou oblíbené a praktické, najdeme je skoro ve všech novostavbách.

Pro konzultace přípravy stavby a vypracování projektové dokumentace nabízím využití mých služeb stavebního inženýra.

Samostatný, nebo v koupelně?
V posledních letech se dostalo do obliby spojovat místnost záchoda s koupelnou. Norma ČSN 734301 Obytné budovy říká: „Pokud je jediná záchodová mísa, musí být v bytě se 3-4 obytnými místnostmi umístěna v samostatné místnosti. Jediná záchodová mísa v bytě může být umístěna v koupelně jen v bytě s 1-2 obytnými místnostmi.
V bytě s 5 a více obytnými místnostmi musí být umístěny dvě záchodové mísy, druhá z nich může být v koupelně.“

V koupelně smí být umístěna záchodová mísa v bytě do velikosti 2+1 a 2+kk, nebo druhá záchodová mísa u bytu s pěti a více obytnými místnostmi.
Norma není závazná, ale záleží na konkrétních stavebních úřadech, jak se k ní postaví. Na oddělení záchoda ale často trvají.

Přístup na WC
Pokud je jediný záchod v bytě, nesmí být přístupný přímo z obytné místnosti nebo kuchyně. Druhý záchod může být přístupný přímo z ložnice, pokud slouží jen pro potřebu jejích uživatelů.

Jaký je nejmenší záchod

Minimální šířka
záchoda je 900 mm.

Minimální délka
1. Pokud je mísa splachovaná z nádržky pod stropem, nebo tlakovým splachovačem
– 1100 mm, při otevírání dveří ven (1200 mm při bočním otevírání dveří)
– 1500 mm, při otevírání dveří dovnitř

2. Pokud je mísa splachovaná nádržkou položenou na míse nebo se závěsnou splachovací mísou délky 640 – 680 mm.
1200 mm, při otevírání dveří ven (1300 mm při bočním otevírání dveří)
– 1550 mm, při otevírání dveří dovnitř

V současnosti se s variantou 1. u novostaveb nebo stavebních úprav prakticky nesetkáme.

WC s dveřmi otevíravými ven:

WC s dveřmi otevíravými dovnitř:

 

Minimální výška
místnosti je 2300 mm
 
Minimální šířka dveří
700 mm. Doporučuje se navrhovat záchody přednostně se dveřmi otevíravými ven.Co se šířky dveří týče, prostory pro sociální zázemí jsou často velmi těsné, v běžných podmínkách a pro stěhování spotřebičů postačí dveře šířky 600 mm.
pozn.
Jak je vidět z o obrázků, v případě dovnitř otevíravých dveří z čela u minimálních rozměrů místnosti jsou dveře šířky 700 mm příliš široké a nesplní minimální ergonomcké požadavky, je nutno použít dveře šířky 600 mm.
 
Ergonomie
Výše uvedené zjednodušené rozměry místnosti se odvozují od skutečných rozměrů zařizovacích předmětů a požadovaných vzdáleností z hlediska ergonomie:
a) Minimální vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a dovnitř otevíravým křídlem dveří v kterékoliv poloze je 300 mm.
b) Vzdálenost mezi předním okrajem záchodové mísy a protilehlou stěnou nebo topným tělesem je minimálně 500 mm.
c) Vzdálenost mezi stěnou a osou záchodové mísy je minimálně 450 mm.
Závěsná záchodová mísa
V současnosti se nejčastěji navrhují závěsné záchodové mísy, kdy je nádržka skryta ve stěně. Podle vzdáleností zařizovacích předmětů od stěn je možno dopočítat i požadovaný rozměr místnosti pro závěsnou splachovací mísu s nádržkou ve stěně. Běžná závěsná záchodová mísa je délky 550 mm, při předním otevírání dveří ven vychází minimální délka místnosti 1050 mm. Při bočním otevírání pak 1150 mm.
Typy nádržek
Nádržku můžeme přizdít ke zděné příčce, nebo ji umístit mezi nosnou konstrukci do sádrokartonové příčky.
Sádrokartonová příčka pro závěsnou mísu musí být tloušťky minimálně 180 mm. V případě přizdívání záchoda ke zděné příčce je třeba počítat přibližně se 140 mm na zazdění nádržky. Konstrukce nádržky má výšku cca 1100 mm. Přizděnou příčku můžeme vyzdít na celou výšku místnosti, nebo ji ukončit nad nádržkou a vzniklý sokl obložit keramickým obkladem.
 
Odvětrání WC
Místnost se záchodovou mísou musí být větrána. Buď otevíravým oknem, otvorem ve stěně s mřížkou, nebo nuceným odtahem ventilátorem. Nejlepší variantou je, i pokud má záchod okno, osadit ventilátor.
Umývátko na WC
V každém podlaží vícepodlažního bytu, ve kterém je záchodová mísa, musí být umyvadlo nebo umývátko, které nenahrazuje umyvadlo.
Pokud je záchodová mísa v samostatné místnosti, doporučuji nainstalovat v ní i umývátko s teplou a studenou vodou. Umývátko by nemělo zasahovat do prostoru záchodové mísy dle pravidel ergonomie z předchozích odstavců.
Zdroje
Norma ČSN 734301 Obytné budovy
Vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.