Nechali jste si udělat projekt rekonstrukce domu, prošli celou byrokracií, stavba je povolená a teď po pár letech jste se rozhodli, že bude dům vypadat jinak. Co s tím? Půjde původní projekt použít?

Text je neaktuální, podle starého stavebního zákona platného do 30.6.2024. Nově už je pouze povolení, podrobněji v novém stavebním zákoně.

Dostali jste se do situace, kdy stavba nebude odpovídat už schválenému projektu. Proto je třeba ji znovu povolit, ale nepostupuje se klasickým řízením, místo toho se použije Změna stavby před jejím dokončením, která má oproti běžné žádosti o povolení nebo ohlášení své výhody.

Název je trochu zavádějící, ve skutečnosti jde o změnu povolené stavby, a ta změna je tak rozsáhlá, že ji nestačí zakreslit do výkresů, které předáte stavebnímu úřadu po tom, co dům postavíte. Jaký je mezi tím rozdíl?

V průběhu stavby se vždy udělají změny, posune se komín nebo se nepostaví plánovaná příčka. Tyto změny jsou drobné, ale jakmile jde o větší úpravy, například vybouráte okno tam, kde se neplánovalo, dům rozšíříte, zmenšíte, a nebo se změní statika domu, pak bude třeba žádat o nové řízení, tedy změnu stavby před dokončením.

V okamžiku, kdy se do této situace dostanete, navštivte stavební úřad a prokonzultujte plánované změny s referentem, který má váš dům na starosti.

Řízení změny stavby před dokončením může probíhat různými způsoby, nemá vlastní formulář žádosti, ani přesně danou strukturu projektu. Může se k ní vyjadřovat různé množství dotčených orgánů oproti tomu, když byste žádali o nový projekt, zkrátka těch rozdílů je hodně.

Podrobně je to popsané v §118 stavebního zákona.

Příklad 1 dům na stavební povolení:

Postup vám ukážu na dvou příkladech. První je rekonstrukce povolená ještě podle starého stavebního zákona 50/1976 Sb., tedy před rokem 2007. Povolení se prodlužovalo a začaly se dělat drobné stavební práce. Původní dům se ale prakticky nezměnil. Rozdíly oproti povolené dokumentaci jsou velké, dům má nižší hřeben, jinak umístěná okna, změnily se dispozice místností i konstrukce stropů.

Stavební úřad si vyžádal zpracování změnové projektové dokumentace kde bude ve stavební části jako základ původně povolený dům a do něj budou červeně zakresleny nové konstrukce. Tento případ je popsán v odstavci 3) §118 stavebního zákona.

Řešení statiky, vnitřních rozvodů a technické zprávy bude bez zakreslených změn už jen ve variantě pro nový projekt. Technická zpráva bude rozšířená o popis změn mezi původní a novou dokumentací. Jinak se bude týkat jen nového projektu.

Bude se žádat o stavební povolení. Podle nynějšího stavebního zákona by se sice u běžného rodinného domu žádalo o Ohlášení, ale původní žádost byla o povolení, takže to tak musí zůstat. Formulář žádosti tedy bude o povolení, ale změní se nadpis na změnu povolené stavby. Ve zprávě a žádosti se bude všude odkazovat na jednací číslo původního projektu.

Z dotčených orgánů se bude žádat pouze o vyjádření  hygieny a obce. Ostatní stále platí z předchozího povolení.

Obr. 1: Výřez změnové dokumentace

Změnová dokumentace a dokumentace pro stavbu

Takováto projektová dokumentace velmi dobře poslouží stavebnímu úřadu, ale stavební firmě užitečná nebude. Je to, jako byste už dům podle původního projektu měli postavený, a teď ho podle nového přestavujete. Ve skutečnosti ale ještě stojí původní starý dům který budete měnit. Stavební firma potřebuje výkresy se stávajícími stavy, bouracími pracemi a novými konstrukcemi vzhledem k původnímu domu. Stavební část projektu se bude lišit. Vnitřní rozvody a zprávy budou stejné. Výsledkem jsou dvě mírně odlišné projektové dokumentace.

Obr. 2: Stavební firmu zajímá projekt změny stojícího domu na nový. Stavební úřad ale zajímají stavební úpravy domu z toho, jak měl stát, na nový.

Příklad 2 dům na ohlášení

Dům má schválený projekt podle nynějšího stavebního zákona, ale žádalo se o Ohlášení. Nová verze projektu bude opět menší než původně navržený dům. Stejně jako u předchozího si stavební úřad vyžádal dokumentaci s červeně zakreslenými změnami, k tomu souhlas sousedů a obce (v povolení z předchozího příkladu souhlasy sousedů řeší přímo stavební úřad), dále vyjádření odboru životního prostředí kvůli změně v likvidaci dešťových vod, hygieny a úřadu pro územní plánování, který se v předchozím projektu nevyjadřoval.

Mezi úřady v obou případech je vidět stejný požadavek na samotnou dokumentaci, ale rozdíl v požadavcích na dotčené orgány, které se budou ke stavbě vyjadřovat podle místních specifických požadavků samotných úředníků.

V případě, že by se dům i rozšiřoval (zvýšení nebo přistavění), vycházelo by se ze společného souhlasu a přibyly by dotčené orgány. Důležitý je v tomto případě odbor územního rozvoje, který řekne, jestli je vůbec možné dům rozšířit nad původně povolenou mez.

Závěr

Změna stavby před dokončením u domu, který se staví od začátku, novou žádost zjednodušuje tím, že se vyjadřuje méně dotčených orgánů. Pokud jde o rozdíly v přípravě stavby, tak vám zesložití přípravu projektu, protože se musí část dokumentace zdvojit. Jedna dokumentace popisuje změnu oproti skutečnému domu a druhá změnu oproti plánovanému domu.

Text je neaktuální, podle starého stavebního zákona platného do 30.6.2024. Nově už je pouze povolení, podrobněji v novém stavebním zákoně.

Chcete dostávat aktuální informace ze stavařského blogu? Přihlaste se k odběru Novinek o rekonstrukcích a další dostanete přímo do vaší emailové schránky.